fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budki sygnałowe (posterunki zwrotniczowskie)

Budki sygnałowe są najczęściej budynkami, które są wolnostojące i parterowe (uprawnienia budowlane). Pełnią funkcję pomieszczenia, w którym może przebywać jeden pracownik, który obsługuje pewną grupę rozjazdów przy ich ręcznym nastawianiu.

Wymiary pomieszczenia posterunku zwrotniczowskiego zależy przede wszystkim od wielkości wewnętrznego wyposażenia. Budynek tego typu buduje się zgodnie z systemem tradycyjnym. Stosuje się do tego prefabrykowane elementy stropodachu.

Pomieszczenia pomocnicze na dworcu
Pomieszczenia pomocnicze na dworcu

Rampy i ładownie

Rampy i ładownie są urządzeniami kolejowymi. Ich zadaniem jest:

– załadunek,

– wyładunek,

– przeładunek,

– czasowe składowanie artykułów sztukowych, ciężkich maszyn, pojazdów oraz zwierząt.

Rampy mogą być:

a) boczne:

– są położone w sposób równoległy do toru ładunkowego i do dojazdu kołowego,

b) czołowe:

– umieszcza się je na przedłużeniu toru ładunkowego,

c) czołowo – boczne.

Rampy mają różną wysokość (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Wysokość ramp bocznych liczy się od poziomu powierzchni tocznej główki szyny. Wynosi ona 1,1 m. Z kolei wysokość rampy czołowej wynosi 1,235 m. Spowodowane to jest zderzakami wagonów, które podstawia się pod rampę i które muszą znajdować się poniżej jej górnej powierzchni. Rampy powinny mieć szerokość co najmniej 4-6 m. W przypadku ramp dla składowania drzewa wynosi ona nawet do 16 m. Z kolei rampa, na którą wjeżdżają pojazdy, powinna charakteryzować się szerokością w przedziale 10-16 m.

Ścianki oporowe ramp

Ścianki oporowe ramp mogą wystąpić w postaci dwóch rodzajów. Mogą one być zarówno ściankami typu ciężkiego, jak i lekkiego. Pierwsze z nich liczy się na obciążenie wózkiem akumulatorowym. Ciężar takiego wózka akumulatorowego w stanie roboczym wynosi ok. 3500 kg. Z kolei w przypadku typu lekkiego liczy się je na obciążenie taborem samochodowym. Oba rodzaje ścianek posiadają dwa odmienne zakończenia głowicowe:

– z krawężnikiem szynowym,

– z krawężnikiem żelbetowym.

Elementy ścianek o długości 49 cm (w osiach 50 cm) są prefabrykowane. Do obu rodzajów ścianek oraz krawężnika żelbetowego wykorzystuje się beton marki 250. W przypadku ramp ciężkich stosuje się stal zbrojeniową o Qr=4200 kg/cm2, a w przypadku ramp lekkich – stal zbrojeniowa o Qr=2500 kg/cm2. Ścianka lekka ma wagę 357 kg, a ścianka ciężka – 394 kg.

Ścianki ustawia się na wcześniej przygotowanym podłożu. Należy położyć warstwę chudego betonu o grubości 15 cm na gruncie niewysadzinowym pod stopą rampy. Grunt wysadzinowy do głębokości przemarzania należy wymienić na pospółkę, żwir lub piasek (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Podłoże

Podłoże wyrównuje się zaprawą cementowę. Po tym należy ustawić elementy ścianki. Wyrównuje się je w dokładny sposób klinikami. Należy podlewać je zaprawą cementową. Zalewa się nią także okrągłe otwory w bocznych krawędziach prefabrykatów.

Stopnie do przejść służbowych zakłada się co 30 m. Krawężniki powstają dopiero w momencie, kiedy ścianki zostaną ułożone, a głowice i krawężniki zostaną dobrze oczyszczone. Szynę krawężnika układa się na zaprawie cementowej.

Kiedy szyny z prefabrykatami będę odpowiednio umocowane, to szparę, która znajduje się pomiędzy głowicą ścianki a szyną, należy wypełnić betonem marki 250. Dylatację ścianki zakłada się stosownie do długości szyny. Następuje to co 15 lub 18 m. Dwie warstwy materiału izolacyjnego powinny pokryć tylną powierzchnię ścianki. Kolejnym krokiem jest zasypanie ścianki zagęszczonym gruntem przepuszczalnym. Po tym procesie można ułożyć nawierzchnię.

Montaż wykonuje się:

– ręcznie – przy pomocy 8-10 ludzi,

– mechanicznie – przy użyciu dźwigów.

Odpowiednią nawierzchnią na rampach jest nawierzchnia betonowa, którą stosuje się w magazynach (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com