fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W pielęgnacji wodno-powietrznej betonu zastosowane zostało zjawisko wzrostu energii sieciowej kamienia cementowego po przerwaniu procesu pielęgnacji wodnej. Uzyskano przy tym pozytywne efekty. Idea tego procesu polega na tym, żeby po 28 dniach tężenia uzyskać jak największą miarodajną wytrzymałość betonu. Jeżeli umiejętnie dobierzemy okres przechowywania betonu w wodzie to możemy uzyskać podczas pielęgnacji kombinowanej po upływie 28 dni tężenia wytrzymałość, która będzie większa niż po 28 dniach przechowywania danego betonu w wodzie. Dane te można przedstawiać na wykresie.[uprawnienia budowlane testy]

Pielęgnacja wodno-powietrzna
Pielęgnacja wodno-powietrzna

Wytrzymałość po przerwaniu pielęgnacji

Po przerwaniu procesu pielęgnacji wodnej po 14 dniach tężenia można uzyskać po upływie 28 dni wytrzymałość betonu, która jest równa 125% wytrzymałości, którą może uzyskać beton pielęgnowany przez okres 4 tygodni w wodzie. Badania na ten temat przeprowadzone były na próbkach kostkowych, które miały wymiary 7x7x7 centymetrów i były one wykonane z zaprawy plastycznej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Uzyskano tu podobne wyniki do wcześniej wspomnianych. Można zauważyć, że po 28 dniach tężenia oraz pielęgnacji kombinowanej wytrzymałość była wyższa niż ta, którą uzyskano po 28 dniach pielęgnacji wodnej. Wartości te różniły się od siebie o 37,3% dla próbek wykonanych z cementu PZB 275 oraz 7,4% dla próbek wykonanych z cementu PZD 375. Oprócz tego w dalszym czasie zauważono, że próbki wykonane z cementu PZD 375, które były poddane pielęgnacji kombinowanej miały nieznaczny spadek wytrzymałości porównując je do wytrzymałości 28 dniowej. W przypadku próbek wykonanych z cementu PZB 275 dochodziło do nieznacznego wzrostu wytrzymałości.[uprawnienia budowlane]

Polewanie betonu wodą

Wyżej opisane wnioski przyczyniły się do tego, że w wielu krajach w zaleceniach normowych znalazł się zapis mówiący o wymagany polewaniu świeżego betonu za pomocą wody przez pierwsze 7 dni procesu tężenia. Polewanie betonu za pomocą wody jest zabiegiem podobnym do pielęgnacji wodnej, który jest możliwy do uzyskania w warunkach budowlanych.[akty uprawnienia budowlane] Wyżej opisana pielęgnacja umożliwia uzyskanie wysokiej wytrzymałości betonu, która będzie równa wytrzymałości betonu wykonanego z cementu portlandzkiego po 3 miesiącach jego tężenia. Na podstawie obecnie prowadzonych badań można zauważyć, że wytrzymałości końcowe betonu, które są uzyskiwane w warunkach budowlanych, czyli w sytuacji, gdy pielęgnacja wodna kończy się po 7 dniach tężenia są dużo niższe niż te, które są możliwe do osiągnięcia dla maksymalnego stopnia hydratacji cementu.[segregator uprawnienia budowlane]

Badania wytrzymałości

Na podstawie angielskich badań zauważono, że lepszym pomysłem jest polewanie betonu przez okres 28 dni. W takich przypadku sposób jego dalszego przechowywania jest obojętny. W takiej sytuacji własności wytrzymałościowotwórcze jakie posiada spoiwo są wykorzystywane w dużo większym zakresie. Jeżeli do betonu wstępnie zostanie doprowadzona obfita ilość wilgoci i następnie wysuszy się go to otrzymuje się doskonały efekt wytrzymałościowy bez względu na rodzaj wykorzystanego cementu. Proces długiego wstępnego nawilżania powinien przede wszystkim być wykorzystywany we wszystkich cementach z żużlem wielkopiecowym oraz pucolanami. W tym przypadku proces nawilżania cementów przednich może być nieco krótszy, ponieważ występuje tu drobny przemiał, który szybko się uwadnia.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com