fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Położenie scentralizowanej wytwórni masy betonowej może zostać określone na trzy sposoby. Są nimi sposób analityczny, mechaniczny oraz graficzny. W pierwszym z nich należy założyć, że do wszystkich punktów odbioru proces przewożenia odbywa się przy wykorzystaniu takich samych środków transportowych. W takiej sytuacji kryterium minimalnych kosztów transportu może zostać zastąpione poprzez kryterium minimalnej pracy transportu. Taki zabieg stosuje się jedynie dla terenów poziomych lub prawie poziomych, ponieważ jedynie wtedy praca transportu jest proporcjonalna do odległości. Zazwyczaj sytuacja ta odpowiada warunkom rzeczywistym lub odbiega, ale jedynie w nieznacznym stopniu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Określanie położenia wytwórni
Określanie położenia wytwórni

Równanie pracy transportu

Równanie pracy transportu może zostać przedstawione w odniesieniu do układu współrzędnych. W takiej sytuacji, jeżeli mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością punktów odbioru to równanie ma zbyt duży stopień. Przez to uniemożliwione jest jego praktyczne wykorzystanie. W takiej sytuacji należy zmienić trochę rozumowanie. Oznacza się tu kąt nachylenia kierunku l do osi odciętych jako c.[uprawnienia budowlane testy] Dzięki temu możliwe jest określenie stosunku układu sił, które są dołączone do szukanego punktu położenia scentralizowanej wytwórni. W tym punkcie musi być spełniony warunek mówiący o minimalnej pracy transportowej. Zakłada się, że siły tu występujące są proporcjonalne do wielkości zapotrzebowania. I siły te muszą znajdować się w równowadze. Na karton należy nanieść w określonej podziałce plan sytuacyjny punktów odbioru.[segregator uprawnienia budowlane] Następnie miejsca, gdzie one występują są przewiercane w kartonie i przepuszczane są przez nie nitki, które na końcach maja zamocowane ciężarki. Ciężarki te są proporcjonalne do odnośnych wielkości zapotrzebowania. Nitki te łączy się we wspólny węzeł ponad kartonem. Później zostają one zwolnione. Ich zadaniem jest pociągnięcie za sobą na skutek ciężaru węzła, który wychodzi z położenia środkowego. Upada on na karton w miejscu, gdzie chcemy umiejscowić scentralizowaną wytwórnię masy betonowej.[akty uprawnienia budowlane]

Środek ciężkości zapotrzebowania

Trzeba mieć jednak na uwadze, że scentralizowana wytwórnia powinna w celu zapewnienia równowagi układu znajdować się w środku ciężkości zapotrzebowania. Tą informację można wykorzystać w celu znajdywania położenia scentralizowanej wytwórni w sposób graficzny. Środek ciężkości zapotrzebowania, którego szukamy można wyznaczyć poprzez dwukrotne wykreślenie wieloboku sznurowego na siłach, które są do siebie równoległe. Muszą one odpowiadać wielkościom zapotrzebowania dla poszczególnych punktów odbioru. Siły te są traktowane jako wektory, które raz są równoległe do drugiej osi odniesienia. Znajduje się je poprzez wieloboki sznurowe. Punkt przecięcia się działania wypadkowych określa miejsce środka ciężkości układu.[uprawnienia budowlane]

Wymagania podczas określania położenia

Podczas wyznaczania, gdzie ma znajdować się scentralizowana wytwórnia masy betonowej ważne jest, żeby stwierdzić czy odległość przewozów do punktu odbioru nie jest większa od największej dopuszczalnej odległości, która jest określona względami ekonomicznymi. Wychodzi się tu z założenia, że dodatkowe koszty przewożenia z wytwórni scentralizowanej nie mogą być większe niż oszczędność, którą się osiąga dzięki stosowaniu centralizacji. Wzór do obliczeń może zostać również rozbudowany poprzez uwzględnienie kosztów samej wytwórni scentralizowanej. Przez to zwiększają się trochę dopuszczalne odległości, na które może wykonywany być przewóz.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com