fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odprowadzanie wody deszczowej z dachów płaskich

Dachy płaskie będące ostatnim wierzchnim elementem kondygnacji są często ich stropami. Taką strukturę nazywamy potocznie stropodachami. By mogły nosić takie miano ich spadek musi być mniejszy niż 10-15%. Dodatkowo może on być jedno, dwu lub czteropołaciowy, ze spadkiem w każdą ze stron. Do niedawna jednak wyżej wymienione podmioty sprawiały pewien problem w budownictwie. Tkwił on w odwadnianiu takowej konstrukcji. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

odprowadzenie wody z dachów płaskich
odprowadzenie wody z dachów płaskich

Woda na dachu płaskim

Woda osiadająca na hydroizolacji jest obciążeniem mechanicznym, termicznym i chemicznym dla  membrany z tworzywa sztucznego, czy też z papy bitumicznej. Osiadając w miejscach newralgicznych będących pod wpływem jakiegoś ciężaru niszczy i zniekształca powierzchnie zewnętrzną. Ewaporacja osiadającej cieczy w sposób naturalny i zrozumiały jest kilkukrotnie wyższa za dnia niż nocą (nie zmienia to faktu, iż także ruch adwekcyjny spowodowany wiatrem może mieć znaczący wpływ na wysychanie powierzchni dachowej podobnie do konwekcji pary poprzez nagrzanie) zgodnie z artykułem ,,PAROWANIE WODY ZE ZRASZANEGO DACHU BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO” autorstwa Wioletty Żarnowiec. Ponadto oczywistym jest, iż wyniki zależą również od pory roku, ciepła dostarczanego na stropodach, a także wielkości opadów. Dehydratacja odbywa się dzięki umieszczeniu rynien przy najniżej położonych krawędziach dachu, wystającym gzymsie, na ścianie lub bezpośrednio na połaci dachowej. Dobrym sposobem będzie również kielich spustowy lub specjalne wpusty pośredniczące w odprowadzaniu wody na zewnątrz.(programy do nauki na uprawnienia budowlane)

Rury odprowadzające wodę z dachu

Eksploatacja rur zewnętrznych jest z zasady o wiele łatwiejsza niż tych wewnętrznych, dodając, że nieszczelność tej drugiej może skutkować grzybem w ścianie. Rury spustowe dla najwygodniejszego i najbezpieczniejszego użytkowania powinny składać się z tworzywa sztucznego, być dopasowane średnicą (jednolitą na całej długości) do powierzchni dachu i tylko do części wypełnione płynącą przezeń wodą.

Wewnętrzny system odwodnienia

Ostatnim wyjściem będzie stworzenie wewnętrznego systemu odwadniania, najczęściej stosowanego w dachach odwróconych i zielonych. Wodę z wyżej wymienionych odprowadza się poprzez rury odpływowe. Stosowany może być system grawitacyjny lub podciśnieniowy. Ten pierwszy wymaga szerszych rur odpływowych i specjalnych wpustów rozmieszczonych na dachu, zaś drugi specjalnych wpustów, które ograniczają przedostawanie się powietrza do rur. Przegroda umieszczona w środku pełni funkcję syfon podobną w instalacji kanalizacyjnej.  Zamknięcie dopływu powietrza następuje po przekroczeniu przez wodę określonego poziomu wokół wpustu, po czym wypełnia ona całkowicie rury odprowadzające. Poprzez ciśnienie hydrostatyczne używać można rur o mniejszej średnicy i nie trzeba dbać o kątowe ich nachylenie. (akty prawne na uprawnienia budowlane)

Przeczytaj więcej na naszym blogu.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com