fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odpady pozostałe po przeprowadzeniu geotechnicznych prac

Przeprowadzając geotechniczne prace, czy wykonując budowlane roboty wytwarza się podczas nich różne budowlane odpady. Należy je odpowiednio zagospodarować, dlatego też warto wiedzieć, jak postępuje się z odpadami, oraz co mówią o tym aktualne przepisy. W różnych przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac bądź usług, w wyniku procesów produkcyjnych powstają materiały, substancje i przedmioty, które traktuje się jako odpad. Część z nich można ponownie wykorzystać, jednak druga część jest niekiedy nieprzydatna do użytku. Patrząc pod kątem ochrony środowiska należy nimi odpowiednio gospodarować. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku reguluje problematykę, która wiąże się z gospodarowaniem odpadami.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Odpady pozostałe po przeprowadzeniu geotechnicznych prac
Odpady pozostałe po przeprowadzeniu geotechnicznych prac

Katalog budowlanych odpadów

Rozporządzenie wydane 9 grudnia 2014 roku przez Ministra Środowiska odnośnie katalogu odpadów zawiera właśnie taki rodzaj katalogu. Wyszczególniono w nim różne odpady, które zostały podzielone w związku ze źródłem ich powstania. To spowodowało powstanie 20 takich grup. Zwykle podczas prac budowlanych przy wznoszeniu obiektów powstają odpady, które należy zaklasyfikować do grupy z kategorii nr 17. Są tam ujęte odpady z budów, demontażu budowlanych obiektów, remontów, jak i z drogowej infrastruktury. W przypadku infrastruktury drogowej do odpadów zalicza się także ziemię oraz glebę, która pochodzi z zanieczyszczonych terenów.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Odpowiedzialność za odpady

Ustawa o odpadach w art. 3 ust. 1 pkt 6 nakłada obowiązki zarówno na osoby wytwarzające odpady, jak na posiadaczy odpadów. Ważne jest tutaj ustalenie, który z uczestników budowlanego procesu jest wytwórcą, a który posiadaczem. W ustawie o odpadach art. 3 ust. 1 pkt 32 określa, że wytwórcą odpadów jest każdy, kto prowadzi działalność albo bytowanie, w związku z którymi powstają odpady, a także jest to każdy, kto dokonuje przeprowadzenia wstępnej obróbki, mieszania oraz inne działania, które wpływają na zmianę w składzie i w charakterze tych odpadów. Dalsza część ustawy wskazuje, że jest to również podmiot, który świadczy usługi budowlane, rozbiórkowe oraz remontowe, albo też czyszczące sprzątające oraz konserwujące i naprawcze, jeżeli wytwarza on odpady w związku ze świadczeniem tych usług. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Postępowanie z budowlanymi odpadami

Inwestorzy powinni doskonale wiedzieć, że grunt, jaki opuszcza plac budowy jest odpadem.   (uprawnienia budowlane 2022) Tak samo odpadem jest zanieczyszczony grunt, nawet jeśli nie opuszcza on terenu budowy. Podmiot, który podejmuje działania w związku z którymi powstają odpady musi takie działania zaplanować, zaprojektować oraz prowadzić zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ujętymi w ustawie o odpadach. Musi on dobrać takie metody i sposoby, aby ograniczać ich powstawanie albo zapobiegać powstawaniu. Nie mogą one także przynosić negatywnego wpływu do środowiska. Kiedy podmiot posiada odpady, w pierwszej kolejności musi dokonać odzysku ich. Jednak gdy technologiczne aspekty na to nie pozwalają, budowlane odpady należy unieszkodliwić zgodnie z wymaganiami odnośnie ochrony środowiska oraz zgodnie z gospodarką odpadami.  (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com