fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wody katastrofalne mogą mieć duży wpływ na konstrukcje jazowe. Powodują one między innymi możliwość wystąpienia bardzo dużych rozmyć w miejscach ścieśnionego koryta rzeki. W celu chronienia konstrukcji przed tą sytuacją głębokie fundamentowanie na wielkość całego jazu. Robi się to poprzez wykorzystanie dwóch ostróg, które zapuszcza się na kesonach w miejscach górnej oraz dolnej wody. Ostrogi są w tym przypadku stosowane w zamian za ścianki szczelne. Doprowadza się je często do wnętrza gruntu nieprzepuszczalnego lub ewentualnie do skał.[akty uprawnienia budowlane]

Ochrona jazu przed wodami katastrofalnymi
Ochrona jazu przed wodami katastrofalnymi

Inne zastosowanie ostróg

Czasami mamy do czynienia z niecką wypadową, która jest zbyt krótka lub nieprawidłowo zaprojektowania. W takim przypadku ostrogi pełnią funkcję chroniącą daną konstrukcję jazową nawet gdy możliwe jest wystąpienie bardzo dużych rozmyć. Dla tego rozwiązania niezbędne jest sprawdzenie stateczności jazu. Robi się to dla zmienionych warunków fundamentowania. Jeżeli z obliczeń wyjdzie nam, że możliwa jest utrata stateczności to wyrwy wypełnia się kamieniem.[uprawnienia budowlane] Trzeba to robić za każdym razem gdy wystąpi wielka woda. W sytuacji, gdy może dojść do nadmiernego ścieśnienia koryta, ale niewykonalne jest zrobienie opisanej wyżej sytuacji to stosuje się inne rozwiązanie. Buduje się wtedy każdy z filarów oddzielnie. Podczas tego zabiegu stopniowo zamyka się konkretne przęsła przy użyciu prowizorycznych grodzy. Pod ich osłoną wykonuje się korpusy oraz płyty danej konstrukcji jazowej a następnie montuje się zamknięcie. Można powiedzieć, że dla tego zabiegu każdy z filarów spełnia taką samą rolę jak grodza. Trzeba go więc obliczyć.[uprawnienia budowlane testy]

Schemat budowy filarów

Dla wyżej opisanej konstrukcji związanej z umieszczaniem filarów w grodzach często lepsze jest fundamentowanie ich pneumatyczne. Robi się to na kesonach. Poprzez taki zabieg przy zamykaniu przelotów wolnych i robieniu tego w sposób stopniowy powstaje duża koncentracja wody w przepływach. Może ona wywoływać duże rozmycia dna oraz podmycia występujące w fundamentach filarów. Jest to niebezpieczne i niepożądane działanie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Hydrauliczne wymiarowanie wypadu

W przypadku hydraulicznego wymiarowania wypadu, który służy do rozpraszania energii oraz podczas jego projektowania i konstruowania często opisane zasady nie są przestrzegane. Może zauważyć, że często podłoże jest wykonywane jako krótsze niż wychodzi z przeprowadzonych obliczeń. Oprócz tego płyty poziome posiadają profile łukowo zagłębiane.[segregator uprawnienia budowlane] Często stosowana jest zasada mówiąca o tym, że każdy z projektów musi być zweryfikowany przy użyciu badań wykonywanych na modelach hydraulicznych. Należy pamiętać, że przy każdym z jazów możliwe jest wystąpienie rozmycia. Są one tolerowane do czasu, gdy nie osiągają dużych rozmiarów oraz są oddalone od danej konstrukcji. Co do głębokości danego rozmycia gdy osiąga ono wartość wynoszącą kilka metrów i przesuwa się do lica danej konstrukcji to może wystąpić stan zagrożenia. W celu jego niwelowania w konstrukcjach jazowych robi się umocnienia występujące poniżej płyty wypadowej oraz w miejscach powyżej korpusu. Ich struktura powinna być zmienna. W miejscach bliżej jazu wykonuje się ją jako bardziej sztywną. Natomiast im dalej od niego robi się ona coraz bardziej elastyczna.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com