fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Głowa śluza zazwyczaj związana jest monolitycznie ze ścianami, które tworzą system dokowy . Może być ona obliczana stosując te same zasady, które wykorzystuje się do komór śluzowych. W bocznych ścianach lub wewnątrz dna śluzy wykonuje się kanały obiegowe. Mają one postać galerii z przekrojem płazowym. Ich wykonanie uzależnione jest od systemu z jakim zasilana jest śluza.[egzamin na uprawnienia budowlane] Galerie tu wspomniane powinny być zbrojone na całym obwodzie według zasad, które są analogiczne do tych stosowanych dla galerii w zaporach lub blokach siłowni wodnych. Należy zwrócić tu uwagę na kształtowanie przekroju. Powinien być on tak wykonany, aby nie dochodziło do koncentracji naprężeń w narożach.

Obliczanie głowy śluzy
Obliczanie głowy śluzy

Stosowanie kanałów

Czasami zamiast galerii obiegowych można zastosować zasilanie śluzy poprzez krótkie kanały. Muszą one posiadać wylot do komory, którą umieszcza się wewnątrz bloku górnej głowy. Komora powinna być wyposażona w różnego rodzaju elementy, które służą do rozpraszania energii wody.[segregator uprawnienia budowlane] Mogą być nimi belki odbojowe, stopnie czy szykany. W zależności od układu sił, jakie działają na daną konstrukcję elementy te powinny być w większości zbrojone. Robi się to zazwyczaj podobnie do elementów budowlanych występujących w jazach oraz zaporach. Blok górnej oraz dolnej głowy musi być oddzielony od komory przez szczeliny dylatacyjne. Komorę również dzieli się na mniejsze sekcje z powodu jej dużej długości. Robi się to poprzez poprzeczne dylatacje w stosunku do wzdłużnej osi śluzy. Dylatacje powinny być umieszczone w odstępach wynoszących około 15 metrów. Każda ze szczelin powinna zostać uszczelniona. Należy jednak zadbać tu, żeby nie występowały utrudnienia w swobodzie ruchów oraz odkształcenia w konstrukcji.[akty uprawnienia budowlane]

Uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie powinno umożliwiać odpowiednią konserwacją oraz naprawę danej konstrukcji. Ważna jest również późniejsza możliwość wymiany tego uszczelnienia. Wykonuje się je zazwyczaj z blachy nierdzewne lub masy asfaltowej. W obecnych czasach coraz bardziej rozpowszechnione jest stosowanie specjalnych profilowanych taśm wykonanych z gumy lub polichlorku winylu.[uprawnienia budowlane testy] Dla mniejszych konstrukcji można stosować zwykłą łatę lub bal drewniany jako uszczelnienie. Bal ten jeżeli jest wykorzystywany to musi być zabetonowany w dwóch sąsiednich sekcjach betonowych. Uszczelnienia budowli, których spiętrzenia wynoszą do 15 metrów są określone w Normie Branżowej BN-63/8950-01 wydanej przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

Pionowa studzienka

Pionowa studzienka jest typowym sposobem uszczelnienia wykonanym z masy asfaltowej. Samą studzienkę powinna mieć wymiary 200×200 milimetrów. We wnętrzu osi tej studzienki umieszcza się przewód grzejny, którego średnica wynosi 70 milimetrów. W celu zabezpieczenia przed wyciskaniem się masy asfaltowej przez szczeliny dylatacyjne należy studzienki zamknąć obustronnie.[uprawnienia budowlane] Robi się to smołowanymi lub asfaltowymi sznurami konopnymi, których średnica ma 40 milimetrów. Mocuje się je przy wykorzystaniu specjalnych drutów wpuszczanych we wnętrze bloku betonowego. Drugim etapem, który ułatwia formowanie studzienki jest stosowanie specjalnych prefabrykatów betonowych. Dla poziomego uszczelnienia korytko powinno być zalewane masą asfaltową. Umieszcza się je bardzo blisko górnej krawędzi bloków, które oddzielone są szczeliną. Po napełnieniu zamyka się je specjalnym betonowym korkiem. W tym przypadku nie jest wymagane podgrzewanie masy asfaltowej w celu wykonania właściwego wypełnienia uszczelnienia.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com