fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obciążenie użytkowe

Kolumny budynku aparatury zaworów ustawia się na wspornikach z jednej strony. Z drugiej z kolei znajduje się tunel spalinowy. Fundament, gdzie tunel spalinowy usytuowany jest pod nagrzewnicami wzdłuż ich osi w środku bloku fundamentowego, ma inną postać. Jego poziom roboczy to 4-5 m nad tunelem.

Obciążenia użytkowe
Obciążenia użytkowe

Taki kształt fundamentu nie należy do korzystnych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o działanie temperatur. Jest to ustrój statycznie niewyznaczalny, gdzie występują różne grubości elementów ściennych, które nagrzewają się od środka. W związku z tym potrzebne jest zbrojenie. Różnice w grubościach ścian i filarów dają warunki idealne do pękania i powstawania rys. Skomplikowany układ przestrzenny nie daje przesłanek do ścisłego ujęcia zagadnienia rozkładu temperatur w elementach nagrzewanych. Ze względu na aspekt termiczny lepszym rozwiązaniem jest fundament płytowo – ścianowy. Taki ustrój ma możliwość przesuwu płyty górnej oraz chłodzenia płaszczyzn ścian w środku i płyty, która znajduje się od strony tunelu spalinowego. Taki fundament to fundament ścianowy o swobodnie opartej płycie górnej na podłużnych ścianach zewnętrznych. W takim przypadku ściany montuje się do płyty dolnej (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Coraz częściej przestawia się pracę wielkich pieców na podwyższone ciśnienie. W związku z tym płaskie dno zastępuje się dnem, które ma kształt powłoki kulistej podobnej do głowicy nagrzewnicy. Dzięki takiej formie dno nagrzewnicy pociąga za sobą konieczność nadania fundamentowi nowej formy słupowo-pierścieniowej albo słupowej. Wsparta ona jest na pierścieniu lub na minimum trzech słupach, które zamocowane są na wspólnej dolnej płycie. Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie działania wysokiej temperatury na fundament. Można łatwo kształtować dno kuliste, a także pojawia się sporo przestrzeni wolnej pod nagrzewnicami. Przestrzeń ta wykorzystywana jest dla przeprowadzenia przewodów powietrznych i spalinowych (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Obciążenia przekazywane na fundament

Do obciążeń, które przekazuje się na fundament nagrzewnicy, należą:

– obciążenia pionowe nagrzewnicy (ciężar wymurówki szamotowej, ciężar pancerza stalowego, ciężary zaworów, przewodów, zasuw palników itp.),

– ciężar własny konstrukcji fundamentu,

– ciężar ziemi spoczywającej na odsadzkach fundamentu,

– obciążenie wiatrem działające na płaszcz nagrzewnicy,

– obciążenie dynamiczne uwzględniające wibrację nagrzewnic,

– wpływy termiczne wynikające z pracy nagrzewnicy jako urządzenia cieplnego,

– obciążenie siłą tarcia pomiędzy pancerzem a wymurówką,

– obciążenie od działania wewnętrznego ciśnienia dmuchu.

Obciążenia pionowe traktuje się jako koła, rozłożone równomiernie na powierzchni, które mają średnicę równą dnu pancerza nagrzewnicy. Przekazywane jest ono przez słupy pomostu lub pomieszczenia aparatury nagrzewnic. Ich wartość ustala technolog, który projektuje nagrzewnicę (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Obciążenia dynamiczne muszą uwzględnić wibrację nagrzewnic. Wibracja występuje w trakcie spalania gazu, gdy osiąga się opór krytyczny przepływu gazu. Obciążenie tego typu uwzględnia się poprzez wprowadzenie współczynnika dynamicznego.

Wielkość wpływów termicznych określa się na podstawie danych technologicznych. Temperatura trafia na fundament poprzez dolnych warstw izolacyjnych nagrzewnicy. Wynosi ona między 100 a 150°C. Mimo, że ta temperatura nie należy do wysokich, to jej wpływ na wielkość sił wewnętrznych jest istotny, zwłaszcza dla dużych masywów blokowych lub płytowych.

Obciążenia siłą tarcia pomiędzy pancerzem a wymurówką zwiększa się wraz z nagrzaniem. Siłę tarcia można obliczyć poprzez mnożenie ciężaru pancerza przed współczynnik tarcia (wypełnienia ceramicznego o stal). Te obciążenie, a także obciążenie od działania wewnętrznego ciśnienia dmuchu, przekazuje się na fundament przy udziale pancerzy nagrzewnicy. Kierują się one przeciwnie do kierunku siły ciężkości. W efekcie następuje rozciąganie kotew pancerza (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com