fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dodatki uodporniające beton na ścieranie

Dodatkami, które uodparniają beton na ścieranie, są różne twarde dodatki do kruszywa (nauka do uprawnień budowlanych). W górnej warstwie betonów nawierzchniowych wykorzystuje się wyłącznie twarde kruszywa oraz wcześniej wymienione wypełniacze.

Dodatki uodporniające beton przeciwko działaniu wód agresywnych są identyczne jak dodatki wodoszczelne, preparaty specjalne bądź cement glinowy.

Materiały dodatkowe do betonów
Materiały dodatkowe do betonów

Dodatki zmniejszające ilość dozowanego cementu

Dodatkami zmniejszającymi ilość dozowanego cementu są przede wszystkim popioły lotne, czyli pyły dymnicowe. Jest to produkt, który powstaje w efekcie spalania zmielonego węgla kamiennego bądź brunatnego w komorach paleniskowych bezrusztowych w zakładach elektroenergetycznych.

W efekcie zastąpienia przez pyły lotne pewnej ilości cementu portlandzkiego, dochodzi do takich korzyści jak:

– zmniejszenie ciepła hydratacji, a w konsekwencji zmniejszenie skurczu, co prowadzi do zmniejszenia tendencji pękania betonu,

– lepsza urabialność,

– zmniejszenie kosztów spoiwa, pod warunkiem, że pyły lotne znajdują się blisko od miejsca ich użycia,

– polepszenie odporności betonu na mróz, a zwłaszcza na działanie soli, której używa się do odśnieżania dróg i zwalczania gołoledzi zimą.

Cement z domieszką popiołów lotnych wykorzystuje się praktycznie od dawna do budowy nawierzchni betonowych. Ma to miejsce m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Materiały pomocnicze

Materiałami pomocniczymi, które wykorzystuje się do budowy nawierzchni betonowych są:

– stal zbrojeniowa,

– asfaltowa masa zalewowa,

– materiały, które wypełniają dolną część szczelin dylatacyjnych,

– materiały do pielęgnacji nawierzchni w okresie dojrzewania.

Stal zbrojeniowa

Budując konstrukcję nawierzchni betonowej wykorzystuje się stal okrągłą, którą powszechnie używa się w budownictwie (testy 2021 uprawnienia). Stosuje się ją zwłaszcza:

a) do zbrojenia nawierzchni w postaci siatki spawanej (punktowo), którą wykonuje się z prętów o średnicy 6-8 mm,

b) na dybie w postaci krótkich prętów okrągłych o średnicy 18-5-25 mm i haków kotwiących o średnicy 16-20 mm,

c) do konstrukcji nawierzchni z betonu sprężonego jako stal na cięgna sprężające.

Do wykonania cięgien sprężających wykorzystuje się:

– druty ciągnione na zimno (struny) ze stali węglowej,

– pręty walcowane ze stali niskostopowych ulepszonych cieplnie.

W tych przypadkach wykorzystuje się stal, która ma średnicę 5 lub 7 mm. Charakteryzuje się ona takimi własnościami mechanicznymi:

– wytrzymałość na rozerwanie Rr = 140-165 kg/mm,

– umowna granica plastyczności Qr = 105-130 kg/mm.

Asfaltowa masa zalewowa

Asfaltową masą zalewową jest produkt, który złożony jest z asfaltu oraz wypełniaczy mineralnych. Jej zadaniem jest zapełnienie górnej części szczelin dylatacyjnych oraz kontrakcyjnych. Masa zalewowa powinna charakteryzować się:

a) dobrą przyczepnością do betonu,

b) dużą odpornością na zmiany temperatury:

– dostateczna twardość w wysokich temperaturach – około +40°C,

– odpowiednia plastyczność w niskich temperaturach – około -30°C.

Materiały wypełniające dolną część szczelin dylatacyjnych

Najbardziej przydatnymi wypełniaczami mineralnymi są mączki wapienne, które wykorzystuje się do bitumicznych mas nawierzchniowych (program z aktami na uprawnienia budowlane). Mączka powinna być dobrze zmielona. Masę można usztywnić:

– włóknami azbestowymi – najlepsze rozwiązanie,

– wełną żużlową,

– mączką z przemiału opon samochodowych.

Przekładki sprężyste wykorzystuje się do tego, żeby skompensować wydłużanie płyt nawierzchni betonowych na skutek wzrostu temperatury otoczenia. Wypełnia się nimi dolne części szczelin dylatacyjnych. Przekładkami mogą być np. deski. Powinny one posiadać takie wymiary:

– grubość: 10-20 mm,

– szerokość: taka sama jak grubość nawierzchni pomniejszona o wysokość wypełnienia masą zalewową,

– długość: taka sama jak długość szczeliny.

Drewno powinno być:

– sprężyste,

– ściśliwe,

– bez sęków,

– trwałe.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy, najlepszym drewnem są deski sosnowe bądź z innych gatunków drzew szpilkowych. Aby deski były bardziej ściśliwe, często moczy się je w wodzie. Żeby były bardziej trwałe, należy powlec je smołą drzewną bądź olejami węglopochodnymi.

Przekładki mogą być również wykonane z plastycznych materiałów syntetycznych, takich jak:

– celoteks,

– suprema,

– płyty pilśniowe (programy do uprawnień budowlanych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com