fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Maszyny montażowe

Maszyny montażowe, czyli żurawie wykorzystuje się przede wszystkim do transportu (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Dotyczy to nie tylko transportu z powodu trwania robót betonowych (transport deskowania, zbrojenia czy mieszanki betonowej), lecz także transportu materiałów i urządzeń innych podwykonawców będących uczestnikami procesu inwestycyjnego. W związku z tym koszty pracy maszyn montażowych powinny być podzielone pomiędzy wszystkimi uczestnikami realizacji budowy z zachowaniem zasady proporcjonalności (płacą proporcjonalnie do wykorzystania przez nich czasu pracy żurawia).

Maszyny montażowe
Maszyny montażowe

Czas

Aktualnie istnieje tendencja, żeby skracać cykle realizacji budowy. Inwestorzy nie chcą zamrażać gotówki na długi okres czasu. W związku z tym krótsze powinny być rytmy pracy. Żeby udało się utrzymać minimalną liczbę działek jednocześnie zadeskowanych, niezbędne jest zmniejszenie czasu, który będzie potrzebny betonowi na osiągnięcie takiej wytrzymałości, która pozwoli na całkowity/częściowy demontaż. Jak skrócić ten czas? Poprzez:

– modyfikację składu betonu,

– stosowanie odpowiednich zabiegów technologicznych, dzięki którym zostanie przyspieszone dojrzewanie betonu.

Czas jest stały w momencie, kiedy formowanie stropu deskowań odbywa się w sposób tradycyjny. Dotyczy to np. deskowań dźwigarkowych czy stolikowych. Spowodowane to jest tym, że rozformowanie tradycyjnego stropu dzieje się jednocześnie na całej powierzchni. Można to zacząć robić dopiero wtedy, kiedy beton będzie miał wytrzymałość zgodną z projektem technicznym (program z aktami na uprawnienia budowlane). Trwa to z reguły ok. 7-12 dni pod warunkiem, że dojrzewanie betonu zachodzi w warunkach, które są zbliżone do normowych.

W sytuacji, kiedy formowanie stropu odbędzie się przy użyciu deskowania z głowicami opadowymi, to czas będzie krótszy. Jeżeli warunki klimatyczne są sprzyjające, to rozdeskowanie może nastąpić już po 1-2 dniach od zaformowania elementu.

Koszty dzierżawy są różne. Jednak warto pamiętać o tym, że koszty jednostkowe dzierżawy deskowania z głowicami opadowymi są wyższe od kosztów dzierżawy deskowań tradycyjnych.

Analiza porównawcza – przykład

Istnieje pewien obiekt użyteczności publicznej (programy do uprawnień budowlanych). Wyodrębniono tam 24 działki robocze, a każda z nich miała powierzchnię 120 nr. Żeby móc ustalić optymalny zestaw deskowania, należy wziąć pod uwagę poniższe warianty cykli realizacji budowy: t,n = 200 dni, = 100 dni, tll3 – 75 dni, td4 = 50 dni. W obliczeniach uwzględniono dwa rodzaje deskowań stropowych:

– tradycyjne, dźwigarkowe deskowania typu A,

– deskowania z głowicami opadowymi typu B.

Innymi danymi, które są potrzebne, żeby móc przeprowadzić analizę porównawczą to:

– th – 8 dni (czas, po upływie którego beton osiągnie 0) – warunek ten jest wymagany w przypadku stosowania deskowania typu A,

– t – czas, po upływie którego można przystąpić do pierwszego etapu rozformowywania stropu przy zastosowaniu deskowań typu B (z głowicami opadowymi), założono, że czas ten będzie równy rytmowi pracy,

– ci = 12,2 zł/(m2/dzień),

– ci = 23,5 zł/(m2/dzień).

Obiekt będzie wznoszony metodą pracy równomiernej.

Wszystkie powyżej wspomniane parametry to oddzielna wersja organizacyjno-technologiczna budowy (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Wraz ze zmianą cyklu budowy jednocześnie zmianie podlegają:

– rytm pracy brygad,

– liczba działek, które są jednocześnie zadeskowane,

– koszt dzierżawy deskowań.

Wskaźnik porównawczy K określa:

– wpływ określonego rodzaju deskowania na koszt dzierżawy dla danego czasu realizacji obiektu,

– stosunek kosztów badanego systemu do kosztów systemu deskowania porównawczego.

Powyżej skupiono się na badaniu systemu, który był oznaczony symbolem B, a deskowaniem porównawczym był system A.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com