fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Szereg niebezpieczeństw

Musimy wiedzieć, że nie istnieją żadne przesłanki, dla których nie moglibyśmy zakupić nieruchomości bez księgi wieczystej. Jednak taki zakup może wiązać się z wieloma niebezpieczeństwami. Wśród najbardziej poważnych niebezpieczeństw wskazuje się to, że nieruchomość może być znacznie obciążona bądź może się okazać, że osoby, które nam tę nieruchomość sprzedały nie są jej właścicielami. Sprawdźmy, co wówczas zrobić, by zapewnić sobie pełnię bezpieczeństwa.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Kupno nieruchomości bez księgi wieczystej

Obciążenie nieruchomości

Może być tak, że nieruchomość, którą chcemy zakupić nie ma księgi wieczystej. Musimy wiedzieć, że jest to w pełni dopuszczalne przez prawo. Jeżeli właśnie tak jest to z pewnością na myśl przychodzą nam różne czarne scenariusze. Niestety niekiedy mogą się one spełnić. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie innych kwestii, które mogły by być zapisane w księdze wieczystej, ale nie są. Mowa o tym, czy:

  • nieruchomość jest obciążona hipotekami lub służebnościami;
  • istnieją w stosunku do niej roszczenia osób trzecich.

Jeżeli osoba, która sprzedaje Ci nieruchomość nie ma nic do ukrycia, nie będzie miała problemu z wykazaniem stanu prawnego nieruchomości w jakikolwiek sposób. Można więc poprosić sprzedającego, by w jakiś inny sposób dookreślił posiadanie tytułu prawnego, co do danej nieruchomości. Warto więc ewentualnie zabezpieczyć swoje interesy ustanowieniem na przykład kar umownych bądź innych dodatkowych zobowiązań. Może być to potrzebne zwłaszcza w sytuacji, gdy sprzedający nas oszuka.    (uprawnienia budowlane program) 

Inny właściciel nieruchomości

Może być tak, że sprzedający daną nieruchomość nie są już jej właścicielami. Najpewniej wynikać to może z faktu, że mogli dokonać przeniesienia własności na inną osobę. Jeżeli tak się zdarzy w Twoim przypadku, powinieneś przede wszystkim udać się do sądu, w celu dochodzenia zwrotu ceny. W tym także możesz dochodzić zwrotu poniesionych kosztów związanych z nabyciem nieruchomości oraz utraconych korzyści. Właściwie nie będziesz miał z tym szczególnego problemu, jeżeli przewidziałeś w swojej umowie kary umowne. Właśnie dzięki nim będziesz mógł żądać zwrotu ceny, ale także zwrotu innych kosztów, na które się naraziłeś. Jak wygląda kwestia ustalenia wysokości kar umownych? Przede wszystkim mogą one stanowić maksymalnie 5% wartości nieruchomości. Czasami dodaje się klauzulę, z której wynika, że będzie można dochodzić odszkodowania przekraczającego wartość ustalonej kary umownej.  (uprawnienia budowlane segregator) 

Sprawdź te dokumenty

Jeżeli dany właściciel nieruchomości nie dysponuje księgą wieczystą, konieczne będzie dokładne sprawdzenie poniższych dokumentów: (uprawnienia budowlane 2023)  

  • aktu notarialnego nabycia nieruchomości;
  • postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku; 
  • decyzji administracyjnej przyznającej własność lub prawo użytkowania wieczystego; 
  • wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Można w niej sprawdzić dane właściciela nieruchomości, trzeba jednak mieć na uwadze, że informacje o zmianach w stanie prawnym nieruchomości docierają do ewidencji z opóźnieniem;
  • od osób, które nabyły nieruchomość w spadku, dowodu opłacenia podatku od spadków i darowizn bądź decyzji urzędu skarbowego wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości przed zapłatą takiego podatku.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com