fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Deskowanie dla sklepień mostów łukowych zazwyczaj jest rozwiązaniem prostszym od deskowania mostów belkowych lub łukowych. Ogranicza się ono jedynie do wykonania deskowania podniebienia sklepienia oraz jego czoła, czyli ścian czołowych. Co czwarta lub co trzecia deska, z której składa się deskowanie podniebienia sklepienia jest wypuszczana poza lico czoła sklepienia. Robi się to w celu wytworzenia podparcia dla deskowania czoła sklepienia. Deskowanie ścian czołowych tarczownic łukowych jest wykonywane analogicznie tak jak ma to miejsce w deskowaniach ścian, filarów oraz przyczółków. Tak wykonywane są na przykład deskowania ścian czołowych pachwinowych.[uprawnienia budowlane testy]

Deskowanie sklepień mostów łukowych
Deskowanie sklepień mostów łukowych

Deskowanie grzbietu sklepienia

Dla stromych sklepień znajdujących się w obrębie wezgłowi niezbędne jest wykonywanie deskowania grzbietu sklepienia. Takie deskowanie złożone jest z wsuwanych desek umieszczanych w szczelinach, które pozostawia się w deskowaniu czoła sklepienia. Aby zmniejszyć rozpiętość wspomnianych desek zakładane są krążyny wykonywane z desek, bali lub krawędziaków w deskowaniach łuków oraz sklepień o szerokim przekroju. Krążyny te muszą być dopasowane do krzywizny grzbietu łuku. Oprócz tego krążyny muszą opierać się o deski lub o kleszcze poprzeczne, które są mocowane do słupków tarcz deskowań pionowych. Dla stromych sklepień często krążyny są kotwione do belek, których zadaniem jest podtrzymywanie deskowania podniebienia łuków lub sklepień.[akty uprawnienia budowlane

Metoda nawisowa

Deskowanie łuków, które mają przekrój skrzynkowy jest wykonywane na takich samych zasadach jak odbywa się to przy deskowaniu belek skrzynkowych w mostach belkowych. Mosty rozbieralne mogą być wykorzystywane również podczas budowania mostów za pomocą metody nawisowej. Metoda ta została przykładowo zastosowana podczas budowy mostu Jaques-Boulloche znajdującego się w Bezons nad Sekwaną. Kratownice występujące w tej konstrukcji wraz z postępem robót podczas procesu betonowania były przedłużane o jedo pole kraty. Punkty podparcia takiej kratownicy, które zostały wykonane w poprzedniej fazie odcinka mostu były następnie przestawiane. Część konstrukcji mostu znajdująca się w obrębie filaru wykonywana była na stałym rusztowaniu, które opierało się na filarze.[segregator uprawnienia budowlane]

Przykład zastosowania konstrukcji rozbieralnej

Przykładem zastosowania konstrukcji rozbieralnej systemu Baileya może być most kolejowy znajdujący się nad Rodanem-La Voulte we Francji. Zadanie tego mostu w tym przypadku było poczwórne. Po pierwsze służył on jako kładka robocza. Kolejnym jego zadaniem było rusztowanie w celu wykonania betonowania dwóch sekcji mostów w tym samym czasie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Po trzecie był on usztywnieniem na wyboczenia belek rozporowych. Ostatnim z jego zadań była rola pomostu do przesuwania deskowań, które używane były do procesu betonowania poszczególnych sekcji. Most Baileya zmontowany został nad przęsłami, które miały rozpiętość 50 metrów. Odbywało się to za pomocą pośredniej podpory, która pływała na 6 pontonach. Mosty rozbieralne mogą również być wykorzystywane do podłużnego przesuwania prefabrykowanych belek głównych mostu, które mają dużą długość.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przeszkody przy budowaniu mostów

W sytuacji, gdy podczas budowania mostu napotykane są przeszkody, które w dużym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wykonywania robót ze zwykłymi rusztowaniami to mosty budowane są metodą nawiasową. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku głębokich rzek ze zmiennymi stanami wód lub w przypadku głębokich wąwozów. Do metody nawiasowej wykorzystywane są specjalne rusztowania wysuwane wspornikowo, które przymocowuje się do wykonanej już części mostu. Metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadku mostów o konstrukcji belek ciągłych.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com