fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Deskowania konstrukcji wykonywanych z ciężkiego betonu powinno charakteryzować się większą wytrzymałością oraz statecznością niż w przypadku deskowań, które stosuje się do zwykłego betonu. Jest to spowodowane większą wartością parcia, jakie wywierane jest na deskowanie ciężkie przez masę betonową. Przyjmuje się, że wytrzymałość deskowania konstrukcji wykonanej z betonu ciężkiego powinna być około co najmniej dwa razy większa od wytrzymałości deskowania do konstrukcji wykonywanej z betonu zwykłego. Zwiększenie wytrzymałości deskowania można uzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich jest stosowanie grubszych desek do deskowania oraz jednocześnie zmniejszanie odległości pomiędzy podłużnicami, krążynami i innymi podporami, o które opierają się deski deskowania.[akty uprawnienia budowlane]

Deskowanie konstrukcji z ciężkiego betonu
Deskowanie konstrukcji z ciężkiego betonu

Częściowo zniszczona konstrukcja żelbetowa

Dużo konstrukcji żelbetowych uległo zniszczeniu podczas działań wojennych. Zostały one jednak w późniejszym czasie odbudowane. Jako przykład konstrukcji częściowo zniszczonej i następnie odbudowanej możemy podać żelbetowy szkielet gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego znajdujący się w Warszawie. Zniszczone zostały tu fragmenty stropów, podciągów oraz słupów. Również częściowemu zniszczeniu uległy rusztowania, które mimo to podpierały zachowane fragmenty konstrukcji. Do odbudowania stropów skrzynkowych oraz podciągów niezbędne było wykonanie nowego deskowania.[segregator uprawnienia budowlane]

Konstrukcje żelbetowe specjalnych celów

Czasami możemy spotkać się z konstrukcjami żelbetowymi, które służą do specjalnych celów. Do takich konstrukcji możemy zaliczyć między innymi ruszty, które wykonywane są pod przesuwnymi budynkami. Z powodu tego, że konstrukcje tego rodzaju są nietypowe i niepowtarzalne to stosuje się do ich wykonywania tradycyjne deskowania.[uprawnienia budowlane testy]

Deskowanie sklepień

Deskowanie sklepień, czyli łupin posiadających pojedynczą lub podwójną krzywiznę najczęściej wykonuje się z desek. Ich szerokość uzależniona jest od promieni krzywizny sklepienia. Dla ich małych promieni czasami niezbędne jest zastosowanie zamiast desek łat. Do wykonywanie deskowań sklepień stosowane są też płyty pilśniowe oraz sklejki. Jeżeli chcemy zmechanizować roboty ciesielskie to zamiast pojedynczych desek możemy zastosować płyty, które połączone są z desek służących do wielokrotnego użycia. Wykorzystywanie płyt możliwe jest dla promieni krzywizn wynoszących powyżej 7 metrów.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku deskowania powierzchni, których promienie krzywizny są mniejsze od 7 metrów można stosować płyty, ale jednocześnie należy zastosować do części powierzchni pojedyncze deski lub wykonać krążyny, które będą mieć kształt wieloboku. Boki tych wieloboków muszą być dostosowane do tarcz. Czasami stosowane są również dyle, które wytłacza się z blachy.

Krążyny

Deskowania podniebienia łuków oraz sklepień są układane na krążynach. Krążyny są to elementy składowe rusztowania, które służą do budowania łuków i sklepień. Górna z krawędzi krążyny zostaje dopasowana do kształtu łuku lub sklepienia. Należy tu uwzględnić grubość deskowania. Kształt krążyny należy wykreślić na pomoście roboczym w skali 1:1. Na podstawie tego kształtu dochodzi do ich odpowiedniego przycięcia. Krążyny drewniane wykonuje się poprzez wycięcie ich z desek lub bali.[uprawnienia budowlane] Dla małych rozpiętości łuków i sklepień stosowane są krążyny z jednej warstwy desek. Można zastosować tu pojedynczą deskę lub kilka desek. Krążyny posiadające większą rozpiętość mają bardziej skomplikowaną konstrukcję. Do rozpiętości wynoszącej 3 metry krążyny mogą być zbijane z dwóch warstw desek, które łączy się na wezgłowiach za pomocą ściągów. Deski krążyn należy podciąć tak, żeby ich styki w jednej z warstw mijały się ze stykami występującymi w drugiej z warstw. Dla rozpiętości większych od 3 metrów stosowane są krążyny, które składają się z trzech warstw desek. Warstwy te są zbijane za pomocą gwoździ. Takie krążyny powinny być dodatkowo podparte za pomocą zastrzałów. Kierunek tych zastrzałów jest zazwyczaj prostopadły do stycznej krzywizny. Krążyna wraz z zastrzałami i ściągiem nazywana jest kratownicą.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com