fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zaopatrzenie składów

Właściwe zaopatrzenie większych składów zależy przede wszystkim od usytuowania (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie takiego składu przy bocznicy kolejowej. Jednak w sytuacji, kiedy towar będzie transportowany samochodami, to niezbędna jest wolna przestrzeń manipulacyjna, która znajduje się przed budynkiem. Płynność ruchu musi być zapewniona przez właściwą organizację przestrzeni manipulacyjnej. Niedopuszczalne na takiej przestrzeni są:

– skrzyżowania ruchu docelowego z ruchem powrotnym,

– ograniczenia powierzchniowe, które doprowadzają do tego, że środki transportu oczekują na załadunek.

Budynki składowe
Budynki składowe

Proces technologiczny

Proces technologiczny jest taki sam w każdym składzie. Nie jest istotna jego wielkość czy przeznaczenie. Proces technologiczny składa się z:

– zaopatrzenie w towar,

– przechowanie towaru,

– odprowadzenie towaru.

Sprawność przebiegu procesu technologicznego jest zależne przede wszystkim od:

a) racjonalnego sposobu składowania:

– kubatura pomieszczeń składowych,

– wysokość stert,

– inne,

b) poprawnego rozwiązania komunikacji i transportu,

c) prawidłowego układu pomieszczeń i urządzeń manipulacyjnych w stosunku do powierzchni składowania.

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie w towar dotyczy takich czynności jak:

– dostawa towaru,

– wyładunek,

– wprowadzenie towaru do budynku.

Dostawy towarów z reguły mają miejsce przy wykorzystaniu transportu kolejowego (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Żeby móc przyjąć towar, niezbędna jest rampa, której wysokość jest co najmniej równa poziomowi podłogi pociągu. Z kolei długość rampy zależna jest przede wszystkim od:

– zakładanej ilość rozładowywanych wagonów w tym samym momencie (długość wagonu – 15 m),

– sposobu wprowadzenia towaru do budynku.

Towar można rozładowywać na dwa sposoby:

a) ręcznie,

b) mechanicznie:

– wywrotnice,

– dźwigi,

– żurawie.

Wprowadzenie towaru

Sposób wprowadzenia towaru do budynków składowych zależy od tego, czy budynki te są parterowe/jednopiętrowe, czy wielopiętrowe. Wygląda to następująco:

a) składy parterowe lub jednopiętrowe:

– wprowadzenie odbywa się bezpośrednio z rampy na miejsce składowania poprzez szereg drzwi lub bram rozmieszczonych wzdłuż budynku,

– w przypadku tego systemu zaopatrzenia rampa znajduje się wzdłuż budynku,

b) składy wielotraktowe:

– towar wprowadza się najpierw z rampy do środka w klika miejsc, a następnie trafia do sąsiadujących oddziałów składowych lub miejsc bezpośredniego składowania (dzieje się tak dzięki sieci wewnętrznych szlaków komunikacyjnych),

– ilość miejsc jest zależna od długości budynku,

c) składy wielokondygnacjowe:

– towar przechodzi przez duże pomieszczenie, w którym przyjmuje się towar,

– rzadko kiedy towar z rampy trafia bezpośrednio do dźwigów,

– taki układ może pojawiać się wielokrotnie w większych składach,

– bezpośredni kontakt z pomieszczeniem przyjęcia mają wszystkie pomieszczenia, które są związane z tym etapem, czyli biuro odbioru (kantor) bądź laboratorium podręczne.

W przypadku dużych składów najsensowniejszym systemem zaopatrzenia jest to, żeby wprowadzić do wnętrza składu tabor kolejowy (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Rozwiązanie takie można spotkać w składach, które są typu halowego. Wówczas towar rozładowywany jest z wagonów przy wykorzystaniu suwnicy.

Należy mieć świadomość tego, że magazynier ma za zadanie kontrolować stan towarów, które są wprowadzone do budynku. Jest on również odpowiedzialny za ewidencyjny stan zaopatrzenia. Magazynier musi być obecny na etapie zaopatrywania.

Rozprowadzenie towaru

Szczególną uwagę podczas rozprowadzenia towaru do miejsc składowania należy mieć w sytuacji centralizacji przyjęcia. Jest to związane z rozwiązaniem węzłów transportowych i dróg komunikacyjnych, po których towar jest dowożony na miejsce składowania. W oddziałach składowania rozpakowuje się towar i sortuje. Jest to możliwe wtedy, kiedy przewiduje to sposób magazynowania. W sytuacji, kiedy rozpakowywanie i sortowanie towaru musi się odbyć w osobnych pomieszczeniach, to należy pomieszczenia takie umiejscowić przy drodze transportu towaru, obok oddziałów.

Przechowywanie i wywożenie towaru

Najważniejszą funkcją składu jest przechowywanie towaru. Jeżeli towar ma być magazynowany przez dłuższy okres czasu, to konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków, które pozwolą ochronić towar przed zepsuciem czy zniszczeniem. W związku z tym w oddziałach powinno się uwzględnić:

– powierzchnię bezpośredniego składowania – regały/stojaki,

– drogi komunikacji pieszej, które pozwolą na dostęp do każdego towaru, żeby móc go np. skontrolować.

Wywożenie towaru wiąże się z takimi czynnościami:

a) wstępne pakowanie w oddziałach składowania,

b) transport do pakowni – tam odbywa się sortowanie towaru i właściwe pakowanie,

c) ekspedycja na rampę,

d) załatwianie czynności ewidencyjno-księgowych,

e) załadowanie towaru na środki transportowe (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com