fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Szczegóły programu egzaminu

1. CZĘŚĆ PISEMNA (test)

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba poprawnych odpowiedziCzas trwania egzaminu
uprawnienia bez ograniczeń - łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi90 pytań testowych w tym:
 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego.
68135 min.
uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi 75 pytań testowych w tym:
 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego.
57115 min.
uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi60 pytań testowych w tym:
 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.
4590 min.
uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania ro botami budowlanymi45 pytań testowych w tym:
 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy
 • wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.
3470 min.
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza45 pytań testowych w tym:
 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.
3470 min.

2. CZĘŚĆ USTNA

 1. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań.
 2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany.
 3. Prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali od 0 – 5 punktów za każde pytanie.
 4. Liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):
Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi10 pytań w tym:
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
34 na 50 możliwych
uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza 6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych

3. Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane

 1. Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.
 2. Obowiązujący zakres i forma egzaminu ustalane są każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym według następujących zasad:
Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba poprawnych odpowiedziCzas trwania egzaminu
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
57115 min.
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 540 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
4590 min.
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
3470 min.
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie) 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
2345 min.
Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)8 pytań w tym:
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy,
20 na 30 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)5 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
17 na 25 możliwych
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com