fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W nowych rodzajach produkcji trzody chlewnej wykorzystuje się budynki, które są dostosowane do cyklu biologicznego rozwoju zwierząt. Z tego powodu niezbędne jest podzielenie produkcji trzody chlewnej na cztery główne etapy. Do każdego z nich niezbędne jest wykonanie oddzielnego pomieszczenia. Pierwszym z nich jest okres przedciążowy macior. Razem z nim łączy się początkowy etap ciąży. Drugim z etapów jest okres opraszania oraz początkowego okresu mleczności macior.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Kolejne pomieszczenie służy do wzrostu warchlaków. Trzymane tam osobniki ważą od 12 do 25 kilogramów. Ostatnim etapem, a co za tym idzie pomieszczeniem jest to służące do końcowego rozwoju zwierząt. Osobniki ważą tam od 25 kilogramów do wagi rzeźniczej, która wynosi około 100-125 kilogramów.

Budynki dla nowych kierunków produkcji
Budynki dla nowych kierunków produkcji

Systemy oproszeń macior

W produkowaniu trzody chlewnej wyróżnia się dwa systemy oproszeń macior. Są one niezależne od wyżej opisanego podziału. Pierwszy z systemów jest dwukrotny w roku. W tym przypadku mioty występują w okresie wiosennym i jesiennym. Drugi z systemów mówi o oproszeniach wielokrotnych w ciągu roku. Polega on na podzieleniu stada podstawowego macior na kilka grup. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie oproszeń w różnych terminach, które następują po sobie w ciągu roku. Dzięki temu rozłożone zostaje przydzielenie pracy obsługi, wykorzystanie budynków oraz urządzeń. W tej sytuacji zapewniona zostaje również ciągłość produkcji oraz dostaw żywca.[uprawnienia budowlane]

Przystosowanie budynków i urządzeń do produkcji

Wyżej opisana sytuacja ma charakter planowania przemysłowego. Z tego powodu niezbędne jest odpowiednie dostosowanie budynków oraz urządzeń do niej. Pomieszczenie, w których będą znajdować się luźne maciory i te we wczesnym stadium ciąży nie wymaga wykorzystania specjalnego budynku. Można wykorzystywać tu lekkie szopy lub wolnowybiegowe albo okólnikowe budy. Kolejnym pomieszczeniem są chlewnie porodowe. Są to budynki lub części budynków, które są odpowiednio wyposażone. Muszą one umożliwiać opiekę nad maciorami i prosiętami do 8 tygodnia życia.[uprawnienia budowlane testy] Czas ten uzależniony jest od systemu odsądzania od matek. Kolejnym pomieszczeniem są warchlakarnie. W nich wychowywane są prosięta, które zostały przeniesione z chlewni porodowej. Ostatnim z pomieszczeń są tuczarnie. W nich przetrzymywane są świnie o ciężarze od 30-35 do wagi rzeźnej wynoszącej 110-125 kilogramów.

Podział budynków do produkcji trzody chlewnej

Możemy wyróżnić dwa rodzaje typowych budynków służących do produkcji trzody chlewnej. Są nimi budynki tymczasowe oraz trwałe. Budynki tymczasowe mogą mieć różne formy. Są między innymi normalne budynki, szopy przewoźne czy stacjonarne. Wykonywać je można z materiałów odpadkowych lub zastępczych. Budynki trwałe wykonuje się z materiałów budowlanych, które charakteryzują się większą trwałością. Ich konstrukcja musi umożliwiać ich wieloletnie użytkowanie. Ten rodzaj budynków możemy podzielić ze względu na technologię użytkową. Wyróżniamy tu budynki trwałe zamknięte inaczej zwane alkierzowymi i budynki trwałe wolnowybiegowe. Zarówno budynki trwałe jak i tymczasowe posiadają wady i zalety.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wady i zalety budynków tymczasowych

Główną zaletą budynków tymczasowych są ich początkowe niskie koszty inwestycyjne. Również fakt, że budynki te mogą być produkowane seryjnie z elementów prefabrykowanych i zestawiane na miejscu w gospodarstwie. Do wychowu niezbędne jest zachowanie odpowiednich warunków higienicznych chowów. Przez stosowanie przenośnych domków możliwe jest przenoszenie ich co roku na inne miejsce pastwiska. Jeżeli w gospodarstwie dojdzie do zmiany kierunku produkcji, to budynki te mogą być przenoszone na inne gospodarstwa.[segregator uprawnienia budowlane] Do wad tego rozwiązania możemy zaliczyć fakt, że nie chronią one w wystarczający sposób zwierząt przed zimnem. Trudne jest również ich zaadaptowanie do innych celów. Pomieszczenia te są również mało trwałe. Natomiast koszty, które są związane z naprawami i remontami są stosunkowo wysokie. Ostatnią wada jest fakt, że wychów prosiąt jest bardzo pracochłonny i wymaga on o wiele więcej czasu niż w przypadku wychowu w budynkach trwałych.

Zalety i wady budynków trwałych

Główną z zalet budynków trwałych jest możliwość kontrolowania temperatury oraz wentylacji podczas zimy. Stosowanie tych budynków znacznie ułatwia opiekę nad maciorami, prosiętami i tucznikami. Kolejną z zalet jest fakt, że maciory mogą się opraszać w dowolnej porze roku. Jeśli chodzi o wady to główną są duże początkowe koszty inwestycyjne. W pomieszczeniach trwałych niezbędne jest wykonywanie często dezynfekcji oraz muszą być one starannie czyszczone.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com