fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czasami dochodzi do sytuacji, że proces betonowania musi odbywać się pod wodą, która zawiera szkodliwe składniki chemiczne. W takiej sytuacji należy zastosować niektóre ze sposobów rozwiązania takiego zjawiska. Po pierwsze stosuje się cementy, które są uodpornione na wpływy chemiczne. Głównie chodzi tu o cement, który jest ubogi w wapno. Przykładem takiego cementu jest cement glinowy.[uprawnienia budowlane] Innym sposobem jest stosowanie aktywnych oraz ubogich w wapno domieszek do cementu. Mogą być nimi pucolany lub ziemić okrzemkowa. Innym sposobem jest izolowanie cementu w betonie. Można zrobić to na kilka sposobów. Po pierwsze stosuje się cementy posiadające dodatki bitumiczne. Innym sposobem jest dodawanie do wody zarobowej różnych składników. Mogą być nimi mydło z kredą, emulsje bitumiczne lub lateksy syntetyczne kauczuków butadienostyrenowych. W każdej ze wspomnianych sytuacji powinno się dążyć do uzyskiwania betonu szczelnego, który zawiera minimum próżni. Również powinno się tu zwiększać ilość cementu lub stosować cementy wysokowartościowe, które charakteryzują się starannym przemiałem.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Betonowanie pod wodą
Betonowanie pod wodą

Wykształcanie elementów konstrukcyjnych

Elementy konstrukcyjne obiektów powinny być odpowiednio wykształcane. Musi dochodzić tu do sytuacji, że powierzchnia betonu, która jest narażona na agresję była jak najmniejsza. Drugim warunkiem jest to, żeby powierzchnia ta była elementem drugorzędnym. Jeżeli występowanie agresywnej cieszy jest sporadyczne to powinno się umożliwiać ich szybkie odprowadzenie z powierzchni betonu. Robi się to poprzez wykształcenie szczelnych kanalików ściekowych lub drenów, które posiadają odpowiednie spadki.[uprawnienia budowlane testy]

Ochrona przed parowaniem

Powierzchnię betonu powinno się odpowiednio chronić przed nadmiernym parowaniem wody z niego. W przypadku okresu ciepłego, do którego zalicza się wiosnę, lato oraz jesień w celu uniknięcia występowania rys i pęknięć skurczowych powierzchnia betonu powinna być zabezpieczona przed nadmiernym parowaniem wody. Ochrona ta zapewnia również niezbędną w procesie tężenia wilgotność. Przede wszystkim powinno się zabezpieczać powierzchnię tężejącego betonu podczas letnich upalnych dni, podczas silnego nasłonecznienia oraz dla wietrznej pogody.[akty uprawnienia budowlane]

Środki zabezpieczające

Środki zabezpieczające mogą być podzielone na cztery główne grupy. Pierwszą z nich jest proces nawilżania betonu. Drugim zabiegiem jest stosowanie powłok ochronnych, które wykonywane są z materiałów nanoszonych lub natryskiwanych. Innym rodzajem jest stosowanie powłok ochronnych wykonywanych z folii tworzyw sztucznych. Ostatnim ze sposobów jest stosowanie domieszek, które utrudniają parowanie wody z betonu.[segregator uprawnienia budowlane]

Nawilżanie betonu

Przez pierwsze dni tężenia beton powinien być nawilżany. Jest to najczęściej stosowany w praktyce środek zabezpieczający. W przypadku cementu portlandzkiego polewanie betonu wodą powinno odbywać się przez okres co najmniej 7 dni po ułożeniu. W przypadku innych cementów wymagane jest, żeby ułożony beton był utrzymywany w stałej wilgotności przez co najmniej 3 dni przy stosowaniu cementu glinowego oraz 14 dni dla cementów hutniczych i siarczanowo-żużlowych. Dla bloków betonowych, które mają znaczną objętość okres nawilżania powinien trwać dłużej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Spowodowane jest to tym, że może dojść tu do występowania dużych naprężeń skurczowych oraz termicznych. W takiej sytuacji beton w stanie wilgotnym jest bardziej elastyczny oraz mniej kruchy. Dzięki temu ma on mniejszą tendencję do rysowania się oraz pękania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com