fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Elinzon, Wasilków i Popow zajmowali się badaniem kruszywa spiekanego z popiołów lotnych z uralskich zakładów TEC. Można z niego wykonywać beton. W zależności o doboru uziarnienia oraz ilości cementu można uzyskać beton o wytrzymałości wynoszącej od 1654 do 2224 kg/cm2. Marka betonu wynosi tu 200 lub 300. Wytrzymałość betonu 28 dniowa miała wartość 342 kg/cm2 i 348 kg/cm2. Beton ten można wykonywać stosując frakcje, które są drobno pokruszonymi spiekami popiołów lotnych.[uprawnienia budowlane testy] Jeżeli zastosowane zostaną jako frakcje drobne popioły lotne nie spiekane to dla marki 200 i 300 uzyskuje się wytrzymałość 28 dniową na poziomie 327 kg/cm2 i 316 kg/cm2. Wartości modułu sprężystości dla tego przypadku również są mniejsze. Betony, które posiadają dodatki popiołów lotnych charakteryzują się większą odkształcalnością.

Beton z kruszywa spiekanego z popiołów lotnych
Beton z kruszywa spiekanego z popiołów lotnych

Betony ze spiekanych glin niepęczniejących

Betony mogą być również wykonywane ze spiekanych glin niepęczniejących. Znalazły one bardzo dużo zastosowań w Rosji. Z tego rodzaju kruszywa można wykonywać betony od izolacyjnych, inaczej zwanych jamistymi do konstrukcyjnych. Wytrzymałość tych pierwszych wynosi 10 kg/cm2, a drugich 300 kg/cm2.[akty uprawnienia budowlane]

Stosowanie agloporytu

W Instytucie Naukowo Badawczym Materiałów Budowlanych w Mińsku zostały opracowane „Wytyczne stosowania agloporytobetonu w konstrukcjach betonowych i żelbetowych”. Badania zostały przeprowadzone na agloporycie o ciężarze nasypowym frakcji 4-10 mm wynoszącym 600 kg/m3 oraz dla frakcji 10-20 mm wynoszącym 570 kg/m3. Jego produkcja odbyła się w czaszach spiekalniczych należących do doświadczalnego zakładu znajdującego się w Trojanówce koło Warszawy.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wykazana została możliwość otrzymywania betonu, którego wytrzymałość wynosić będzie 200 kg/cm2. Jednak należy wykorzystać tu większą ilość cementu. Również Elinzon, który badał i opracowywał betony lekkie z agloporytu produkowane w Rosji, których wytrzymałość wynosi do 100 kg/cm2 wykazał większe zużycie cementu. Na betonach zostały przeprowadzone badania wytrzymałości na rozciąganie. Odbywały się one poprzez ściskanie walców po tworzącej. Wykazały one, że wartość ta wynosi od 10 do 12% wytrzymałości na ściskanie. Wykazane zostało również, że spełniają one wymagania, które są stawiane betonom wykonywanym z keramzytu. Według rosyjskiej literatury dla marek 50-150 betonów wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 10% wytrzymałości na ściskanie.[segregator uprawnienia budowlane]

Betony z kruszywa perlitowego

Kruszywo perlitowe służy głównie do wykonywania betonów izolacyjnych. Kruszywo to ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Z tego powodu chętnie jest stosowane do produkowania betonów, które są odporne na działanie wysokich temperatur. Jeżeli zastosowane zostaną spoiwa cementowe lub gipsowe to betonu mogą wytrzymać bez negatywnych skutków temperatury do 500-600°C. W przypadku zastosowania jako spoiwa szkła wodnego wartość ta wzrasta do 650°C. Stosowani glin plastycznych natomiast zwiększa wartość aż do 850-900°C.[uprawnienia budowlane]

Uzyskiwanie betonów o wyższej wytrzymałości

Jeżeli chcemy uzyskać betonu, o większej niż 40 kg/cm2 wytrzymałości należy stosować większe ilości cementu. Innym sposobem jest dodane innych kruszyw na przykład keramzytu. Według Morozowa możliwe jest produkowanie betonów, których marki wynoszą aż 200. W przypadku wyższych wytrzymałości Rudnai zajmował się stosowaniem kruszywa perlitowego do produkowania betonów izolacyjnych. Ich wytrzymałość wynosiła od 2 do 40 kg/cm2, a ciężar objętościowy 300-700 kg/m3. W Polsce betonu te nie występują, ponieważ brakuje w kraju odpowiednich baz surowców.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com