fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badanie podłoża pod geotechniczną dokumentację

Określenie w dokładny sposób fizykomechanicznych parametrów gruntowego podłoża, w szczególności na próbkach o klasie jakości A1 okazuje się nieodzownym działaniem. Dość szczególny przypadek stanowią organiczne grunty. Budując nasyp na organicznym gruncie zwykle towarzyszy osiadanie na tyle intensywne, jakie nie spotyka się w przypadku mineralnych gruntów. Zarówno zakres, charakter oraz przebieg odkształceń zależy od układu i stanu warstw słabych gruntów w podłożu. Zależą one również od wielkości oraz rozłożenia obciążeń, jakie przekazuje się przez nasyp, od kształtu oraz od intensywności związanej z ich przyrastaniem. Określenie, że grunt bądź podłoże jest słabe to względne pojęcie. Wiele wytycznych wskazuje definicję słabego podłoża, że jest to warstwa gruntu, jaka nie spełnia wymagań wynikających z nośnością bądź statecznością, albo warunków związanych z przydatnością do użytku w odniesieniu do danego konstrukcyjnego elementu albo do obiektu.

 (uprawnienia budowlane cennik) 

Badanie podłoża pod geotechniczną dokumentację
Badanie podłoża pod geotechniczną dokumentację

Geotechniczna dokumentacja

Dokumentacja geotechniczna są to dokumenty, jakie zawierają szczegółowe wyniki z przeprowadzonych geotechnicznych badań gruntu. Określone są w nich obliczeniowe geotechniczne parametry, analizy jak i obliczenia i ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia budowlanych obiektów w geotechnicznych kategoriach. Są to bardzo istotne i jednocześnie obszerne zagadnienia, jakie ujęte zostały w dwóch tomach normy Eurokod 7. Geologiczno – inżynierska dokumentacja tworzona jest w przypadkach koniecznych, jako uzupełnienie geotechnicznej dokumentacji, gdy zajdzie potrzeba określenia zagrożeń i zjawisk, które ujęte są w definicji.  (uprawnienia budowlane program) 

Błędne praktyki w Polsce

Na obszarze Polski stosuje się powszechnie błędne praktyki, że na budowlane potrzeby przeprowadza się geologiczne badania. Zgodnie z górniczym i geologicznym prawem przeprowadza je geolog. Utożsamia się je też bezpodstawnie z geotechnicznymi badaniami, co dzisiaj określa się jako anachronizm. Geologia to dziedzina nauki, jaka zajmuje się historią oraz budową w szczególności warstw zewnętrznych ziemi. Inżynierska geologia z kolei to dział geologii, jaki zajmuje się wpływem technicznej działalności człowieka na część przypowierzchniową skorupy ziemskiej. Bada ona także wpływ geologicznej budowy oraz procesów na tego rodzaju działalność. Geologiczno – inżynierska dokumentacja to geologiczna dokumentacja dodatkowa. Zawiera ona w sobie rozpoznanie geologicznej budowy gruntowego podłoża oraz prognozowanie zjawisk i geologicznych procesów. Ujmuje ona także badania wód i gruntów.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Techniczne parametry gruntów

Opisane wyżej pojęcia nie zawierają w sobie działalności, jaka ma na celu określać skomplikowane parametry techniczne gruntów na potrzeby budowlane, które bada się stosując specjalistyczny geotechniczny sprzęt. Tą dyscypliną zajmuje się geotechnika. Jest to specjalizacja konstrukcyjno – budowlanych uprawnień. Geotechnika to dziedzina interdyscyplinarna związana z techniką i nauką odnośnie badań gruntowego podłoża do celów projektowych, tworzenia i kontroli ziemnych i podziemnych budowli, czy fundamentowania budowlanych konstrukcji. Powiązana z geotechniką inżynieria geotechniczna zajmuje się procesem projektowania oraz realizacją geotechnicznych konstrukcji. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com