fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wiele naukowców przeprowadzało badania dotyczące określenia zmian właściwości betonu odpowietrzanego w stosunku do tego samego betonu, który nie został odpowietrzany. Wyniki tych badań są od siebie bardzo zróżnicowane. Spowodowane jest tu znaczną liczbą parametrów, które wpływają na końcowe wyniki wspomnianych badań.[akty uprawnienia budowlane] Na wyniki wpływ ma tu wiele czynników, takich jak wiek betonu, ilość wykorzystanego cementu na ms, współczynnik wodocementowy, temperatura otoczenia, czas procesu odpowietrzania, okres pomiędzy betonowaniem a odpowietrzaniem, wibrowanie, rewibrowanie, ilość występujących pyłów i drobnego piasku w stosunku do całego kruszywa, wymiary elementu oraz rodzaj formy aktywnej. W badaniach tych wykorzystywane były próbki, które miały znormalizowany kształt. Instytut Budownictwa Politechniki Krakowskiej opracował metodę badań, gdzie cała masa beton jest badana za pomocą form perforowanych. Na podstawie wszystkich badań dotyczących opisywanego zagadnienia można stwierdzić, że wartości wytrzymałości w zależności od składu betonu wynoszą od 1,5 do 2,5 kg/cm2 bezpośrednio po zakończeniu procesu próżniowania.[uprawnienia budowlane testy]

Zmiany właściwości betonu
Zmiany właściwości betonu

Wartości wytrzymałości betonu na ściskanie

Na podstawie wyżej opisanych badań dla średnich marek betonu oraz ilości cementu wynoszącej od 240 do 300 kg/cm2 otrzymano następujące wartości. Po 3 dniach wytrzymałość na ściskanie betonu odpowietrzanego wynosiła około 70% porównując ją do betonu nieodpowietrzanego. Po upływie 7 dni wartość ta wynosiła około 40%. Po 28 dniach wytrzymałość betonu odpowietrzanego wynosiła około 35% w porównaniu do betonu niedopowietrzanego. Po upływie 90 dni wytrzymałość wynosiła około 23%, a po roku około 20%. Zastosowanie powtórnego procesu wibrowania ma wpływ na zwiększenie się przyrostu wytrzymałości. Spowodowane jest to tym, że proces wibrowania usuwa pory powietrzne, które pozostają po odwodnieniu betonu.[segregator uprawnienia budowlane]

Skurcz betonu

Na skutek zmniejszania się odstępów pomiędzy poszczególnymi ziarnami kruszywa oraz poprzez zmniejszenie się średnicy mikrokanalików skurcz betonu, który jest odpowietrzany jest bardzo mały. Na podstawie badań przeprowadzonych przez różnych autorów można zauważyć, że skurcz tu otrzymywany jest około trzykrotnie mniejszy niż w przypadku betonu nieodpowietrzanego. Z tego właśnie powody proces odpowietrzania stosuje się podczas łączenia świeżego betonu ze starym. W tym procesie przyczepność obydwu betonów uzależniona będzie głównie od wielkości skurczu betonu świeżego. Należy pamiętać, że im mniejszy jest skurcz tym większa jest przyczepność.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Odporność na działanie mrozu

Beton, który ulega procesowi odpowietrzania wykazuje większą odporność na działanie mrozu. Jest to spowodowane tymi samymi względami co ma miejsce w przypadku skurczu betonu. Wykazano, że odporność na działanie mrozu jest w tym przypadku kilkukrotnie większa niż odporność betonu nieodpowietrzanego. Ważne jest również, że odporność na ten czynnik betonu, który jest napowietrzany jest znacznie większa od betonu odpowietrzanego. Najlepsze efekty można uzyskać tu stosując proces odpowietrzania w przypadku betonu napowietrzonego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wodoszczelność i nasiąkliwość

Wodoszczelność oraz nasiąkliwość betonu odpowietrzanego poprawiają się dzięki bardziej zagęszczonej strukturze tego betonu. Wpływ na te cechy ma również cienka warstwa zewnętrzna, która stanowi powłokę bezporową. Powłoka tu powstająca ma grubość do 0,8 milimetrów i powstaje ona na skutek infiltracji najdrobniejszych ziarn cementu do warstwy betonu, która styka się bezpośrednio z tkanina filtracyjną. Na podstawie doświadczeń laboratoryjnych zauważono, że beton odpowietrzony jest kilkukrotnie bardziej wodoszczelny niż beton nieodpowietrzony. Oprócz tego podciąganie wody, które może być nawet mierzone od strony nieodpowietrzanej jest mniejsze niż w przypadku betonów w całości nieodpowietrzanych.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com