fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Schaffler zajmował się badaniem zmian odkształceń oraz naprężeń własnych, które zachodziły z biegiem czasu w zbrojeniu trzech różnych grup płyt o różnej produkcji. Płyty A były wykonywane z wapna, żużla wielkopiecowego oraz popiołów lotnych. Do płyt B wykorzystano cement z małym dodatkiem wapna i popiołów lotnych.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ostatnia grupa płyt C jako surowców wykorzystała wapno, cement oraz zmielony piasek. W płytach grupy B można było zobaczyć szczególnie duże naprężenia własne. Wynosiły one od 1300 do 1500 kg/cm2. Po upływie około 9 miesięcy naprężenia te maleją do wartości około 400 kg/cm2. Końcowy stan naprężeń własnych dla wszystkich grup płyt był jednakowy i wynosił od 200 do 300 kg/cm2. Naprężenia własne, które mają wartość około 1300 kg/cm2 w zbrojeniu płyt wykonanych z gazobetonu cementowego po upływie około 1 miesiąca od procesu autoklawizacji zbadał Korowkiewicz. Wartość ta jest nawet większa od wartości uznanej przez Schafflera.[segregator uprawnienia budowlane]

Zmiany odkształceń i naprężeń własnych
Zmiany odkształceń i naprężeń własnych

Czynniki wpływające na wartość skurczu i pełzania betonu

Na wartość skurczu oraz pełzanie betonu decydujący wpływ mają warunki przechowywania. Na ich skutek może dochodzić do zmieniania wartości naprężeń własnych. W mniejszym stopniu na skurcz oraz pełzanie wpływają obciążenie długotrwałe. Problem naprężeń własnych, które powstają podczas procesu autoklawizacji oraz innych czynników powinien być dalej badany. Na razie wiadome jest, że zjawisko to nie może być pomijane podczas rozważań dotyczących tworzenia się rys oraz wielkości ugięć płyt wykonanych z betonów komórkowych autoklawizowanych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Betony kruszywowe

Betony kruszywowe, które posiadają zwartą strukturę głównym zaleceniem jest ochrona ich zbrojenia przed korozją. Zapewnia się to poprzez odpowiednią szczelność betonu. Odpowiednią szczelność betonu można uzyskać stosując dobrze dobraną obróbkę masy betonowej oraz poprzez dozowanie właściwej ilości cementu lub dodatku pyłów do spoiwa.[uprawnienia budowlane] Innym sposobem jest stosowanie odpowiedniego zestawu granulometrycznego kruszywa. W celu zapewnienia odpowiedniej zawartości struktury betonu należy określić dla betonów konstrukcyjnych minimalną zawartość frakcji drobnych w kruszywie. W przypadku konstrukcyjnych elementów zbrojonych zawartość frakcji 0-4 milimetrów nie może być niższa od 50% ilości używanego kruszywa. Kolejnym czynnikiem, który ma bardzo duży wpływ na zwartość struktury jest ilość frakcji pylastych występujących w kruszywie. Przykładowo w betonie z żużla pumeksowego zalecane jest, aby zawartość frakcji, która przechodzi przez sito 0,15 milimetrów nie była mniejsza od 10-15% ogólnej ilości kruszywa, która przypada na metra sześcienny betonu.[uprawnienia budowlane testy]

Konstrukcje z betonów lekkich

W literaturze można spotkać się z rozwiązaniami, gdzie występuje dobry stan zbrojenia dla konstrukcji z betonów lekkich o zwartej strukturze. Były one wykonywane z użyciem bardzo małej ilości cementu. Według Simonowa, w niektórych budynkach ze stropami z betonu pumeksowego ilość cementu wynosiła zaledwie 100 kg/m3. Dopiero po upłynięciu 20 lat użytkowania takiego budynku można było zauważyć ślady rdzy. Występowały one jedynie w elementach, które nie były otynkowane. Otynkowywanie elementów jest bardzo znaczącym procesem dla elementów konstrukcyjnych. Wykonywanie tego zabiegu w bardzo dobrym stopniu chroni elementy przed korozją.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com