fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W zgrzewarce doczołowej pręty, które będą zgrzewane mocuje się w uchwytach za pomocą urządzenia zaciskającego. Do tych uchwytów doczepione są końce przewodów uzwojenia wtórnego należące do transformatora. Jeden z uchwytów jest stały, drugi natomiast, przeciwległy jest ruchomy. W momencie zetknięcia się zgrzewanych końców prętów oraz włączeniu transformatora dochodzi do gwałtownego nagrzewania się prętów w miejscu styku.[segregator uprawnienia budowlane] Zgrzewanie to powoduje, że końcowe odcinki prętów mają ciastowy stan. Poprzez dociśnięcie końców tych prętów poprzez urządzenie dociskowe pręty łączą się ze sobą. W każdym z przekrojów prętów stosowane jest inne, odpowiednie natężenie prądu oraz wzajemny docisk tych elementów. Zgrzewanie doczołowe nie jest możliwe w przypadku stali posiadającej podwyższoną granicę plastyczności. Jest to niemożliwe, ponieważ podgrzewanie do temperatury wynoszącej więcej od krytycznej spowoduje tu rekrystalizację stali, czyli stal ta straci podwyższoną granicę plastyczności.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zgrzewarka doczołowa
Zgrzewarka doczołowa

Spawanie łukiem elektrycznym

Kolejnym ze sposobów elektrycznego łączenia prętów jest spawanie za pomocą łuku elektrycznego. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj do łączenia podłużnych prętów o dużych średnicach. Może być on wykorzystywany również do wykonywania szkieletów z prętów o dużych średnicach lub kształtowników i blach. Często można spotkać się również ze stosowaniem go do scalania szkieletów i siatek do dużych bloków zbrojeniowych.[akty uprawnienia budowlane] Ten rodzaj spawania polega na rozgrzewaniu spawanych miejsc i elektrod do momentu osiągnięcie temperatury topliwości. Robi się to pryz wykorzystaniu ciepła wydzielającego się w łuku Volty. Jeden z roboczych przewodów jest dołączany do zbrojenia, drugi natomiast do elektrody zamocowanej w uchwycie. Po włączeniu się prądu spawacz elektrodą dotyka spawany przedmiot i następnie szybko ją odsuwa na odległość wynoszącą 2-4 milimetry. W tym czasie prąd, który płynie ze źródła wytwarza łuk Volty. W danym miejscu dochodzi do topnienia spawanego elementu oraz elektrody. Krople powstające z roztopionego metalu z elektrody spadają na spawany element. W ten sposób tworzy się spoina.[uprawnienia budowlane testy]

Spawarki

Do wyżej opisanego procesu stosuje się urządzenia zwane spawarkami. W przypadku polskiego budownictwa najczęściej stosuje się spawarki wirujące typu EW. Maszyny te są okapturzone, czyli mogą być one stosowane na otwartym powietrzu. Osadza się je na ramach posiadających trzy kółka. Dzięki temu umożliwione i ułatwione jest przemieszczanie spawarki z jednego stanowiska roboczego do innego. Przykładowa spawarka EW2 złożona jest z prądnicy prądu stałego, silnika trójfazowego i przełącznika, który jest zamontowany na kadłubie spawalnicy. Regulację natężenia prądem spawania można wykonywać płynnie poprzez pokręcanie kółkiem sterowanym i ustawianiem go odpowiednio według podziałki.[uprawnienia budowlane]

Spawarki transformatorowe

Ostatnio coraz częściej spotyka się ze stosowaniem w budownictwie spawarek transformatorowych. W ich przypadku regulacja natężeniem prądu odbywa się poprzez regulator. Część rdzenia regulatora może być poruszana na skutek działania śruby z pokrętłem. Obroty tych pokręteł przyczyniają się do zmiany wielkości przerwy powietrznej jaką posiada rdzeń regulatora. Na skutek tego dochodzi do zmiany oporu magnetycznego rdzenia oraz indukcyjności uzwojenia, czyli roboczego natężenia prądu.

Montowanie szkieletów

W zbrojarni do montowania szkieletów mogą być wykorzystywane kozły. Ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowej postawy zbrojarza, dzięki czemu możliwa jest do uzyskania duża wydajność pracy. Stosowane mogą być tu również różnego rodzaju uchwyty i wykroje, których zadaniem jest ułatwienie rozstawienia prętów i zapewnienie ich właściwego położenia. Montowanie elementów może mieć miejsce w osłoniętych, a nawet w ogrzewanych pomieszczeniach. Dzięki temu ułatwiona zostaje kontrola wykonywania szkieletu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com