fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymiarowanie

Każda ze stref wymiarowana jest w inny sposób. Strefy przypodporowe, gdzie mamy do czynienia z występującym momentami zginającym południkowymi i równoleżnikowymi wymiaruje się na mimośrodowe działanie sił wewnętrznych południkowych i równoleżnikowych. Dla przekrojów południkowych wymiarowanie jest wobec działania ściskających sił południkowych przy powłokach podpartych. Wymiaruje się tam mimośrodowe ściskanie siłami N działającymi na mimośrodzie M. Dla przekrojów równoleżnikowych natomiast wymiaruje się na mimośrodowymi ściskaniu lub rozciąganiu siłami R działającymi na mimośrodzie M. Uzależnione jest to od znaku sił równoleżnikowych w strefie przypodporowej.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zginanie powłoki
Zginanie powłoki

Wymiarowanie w przypadku zginania górnej strefy

Gdy zginana jest górna strefa powłoki to wpływ siły brzegowej H i ewentualny moment brzegowy M jest nieznaczny. Czasami kąt podparcia powłoki dla tego przypadku jest mniejszy od kąta rpa określonego dla różnego rodzaju powłok. [uprawnienia budowlane testy]W takim przypadku dla podparć o znacznych możliwościach przesunięć poziomych mogą wystąpić siły równoleżnikowe. Siły te znajdują się wtedy w strefie przypodporowej. Ich zasięg jest niewielki. Przykładowo dla kopuł kulistych o podparciu przegubowym jest nie większy niż odległość kątowa 90:k (k jest współczynnikiem przenikania).[uprawnienia budowlane]

Mimośrodowe ściskanie

Dla stref wyższych, gdzie wartości momentów zginających są duże, otrzymujemy mimośrodowe ściskanie. Kąt podparcia większy od kąta po powoduje, że strefa mimośrodowa rozciągań równoleżnikowych jest większa od wyżej podanej i sięga do przejścia przez zero wykresu R = R° i R.

Przypadek wymiarowania osiowego

Czasami momenty równoleżnikowe, dają tak małe mimośrody dla sił równoleżnikowych, że wymiarowanie sprowadza się do przypadku osiowego działania tych sił, tak jak jest to w strefie górnej gdzie możemy przyjąć M=0. Dla takie przypadku, gdy siły R są przy podporach rozciągające, zbrojenie rozmieszcza się w powłoce, który ma jak najbardziej odpowiadać przebiegowi sił R. Żeby to osiągnąć dzieli się wykres sił R na małe odcinki równocześnie zbrojąc powłokę wkładkami o przekroju obliczonym dla każdego z nich.[akty uprawnienia budowlane]

Siły rozciągające równoleżnikowe

Jeżeli siły rozciągające mają duże wartości w przekrojach bliskich przekrojowi podparcia, to musimy sprawdzić warunki odpowiedniej szczelności betonu w tych przekrojach. Robimy to w celu ochrony betonu przed ewentualnymi zarysowaniami mającymi wpływ na korozję betonu i stali. By uniknąć oddziaływania czynników korozyjnych zaleca się, by naprężenia rozciągające w powłoce nie przekraczały 2Rr.[segregator uprawnienia budowlane]

Kopuły monolityczne i prefabrykowane

W dzisiejszych czasach kopuły wykonuje się najczęściej jako monolityczne i prefabrykowane. Te drugie popularne są ze względu na duże oszczędności drewna na rusztowania i większą szybkość wykonania obiektu. Grubość kopuł monolitycznych wynosi zazwyczaj 7cm. Są one stosowane jako przykrycia o rozpiętości przekraczających nawet 100m.

Zbrojenie kopuł monolitycznych

Zbrojenie kopuł monolitycznych w strefach naprężeń ściskających odbywa się poprzez siatki z prętów rozstawionych co 12,5-20cm i są one umieszczane w środku grubości powłoki. W strefach przypodporowych zbrojenie to przesunięte jest ku wewnętrznej powierzchni powłoki, a od zewnątrz przyjmuje się zbrojenie pierścieniowe i południkowe, zgodnie z obliczeniami. W strefie naprężeń rozciągających równoleżnikowych zbrojenie pierścieniowe przyjmuje się o przekroju i rozstawie ściśle odpowiadającemu wykresowi sił R.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com