fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zespół Udogodnień Dokumentacji Projektowej

Jeżeli nasz projekt domu jest już gotowy, równie ważne jest, aby zdobyć w jego zakresie odpowiednie uprawnienia oraz opinie. Mowa o tym, by uzgodnić odpowiednio Zespół Udogodnień Dokumentacji Projektowej, zgody na wykonanie zjazdu czy też odbioru mediów. Sprawdźmy, czym jest Zespół Udogodnień Dokumentacji Projektowej i co jest potrzebne do jego uzyskania.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Zespół Udogodnień Dokumentacji Projektowej

Kto je wydaje i kiedy jest konieczne?

Jeżeli chodzi o opinię zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej to jest ona konieczna zwłaszcza wtedy, gdy do budowy domu konieczne jest zrealizowanie elementów infrastruktury na terenie znajdującym się poza własną działką i zaprojektowanie ich spoczywa na inwestorze, a nie na dostawcy mediów. Odpowiedzialność za ZUD ponosi w pełni geodeta, który przeprowadza takie uzgodnienie razem z projektantami danej specjalności. Mowa tu m.in. o projektantach specjalności wodnej czy kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o samo umiejscowienie poszczególnych przyłączy to sprawdzenie tego umiejscowienia i ich samych leży w gestii architekta. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać zgodę na zjazd z drogi publicznej na działkę to musimy w tym celu udać się do zarządcy drogi. Zazwyczaj zarządcą drogi jest właściwa gmina bądź starosta. Na jego mocy decyzja wydawana jest przez wydział lub referat właściwy dla dróg lub infrastruktury w danym urzędzie. W zależności od kształtu danej działki bądź jej wymiarów może być także potrzebna zgoda zarządcy drogi na zbliżenie budynku do zewnętrznej krawędzi jezdni na mniejszą niż przepisowa odległość. (uprawnienia budowlane program) 

Szczególne przypadki

Decyzją, która zostaje wydana w ramach pozwolenia na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy lub z planu miejscowego. W zależności od rodzaju działki może być to decyzja np. o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej. Nie ma znaczenia, jakiego typu jest grunt, ważne, aby dowiedzieć się tego odpowiednio z mapy bądź z wypisu z rejestru gruntów.   (uprawnienia budowlane 2023) W takim wypisie znajdziemy tabelę, w której wyszczególnione będą użytki z podaniem ich powierzchni na działce. Jeżeli chodzi o ochronę gruntów rolnych to osobą za to odpowiedzialną jest starosta. Jeżeli chodzi o grunty leśne to mamy do czynienia z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych. W zależności od typu projektu mogą być wymagane także uzgodnienia lub decyzje środowiskowe.

Odstąpienie od przepisów

Jeżeli mamy zamiar zbliżyć otwór w danej ścianie do jej granicy, powinniśmy w tym celu wystąpić do Ministra Infrastruktury o taką możliwość. Fachowo nazwana jest ona jako prośba o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jeżeli mamy do czynienia np. z wysokością pomieszczeń na pobyt ludzi mniejszą niż 2,5 m bądź z zaplanowaniem takiego pomieszczenia poniżej poziomu terenu to o odstępstwo należy występować bezpośrednio do miejscowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Nie musimy uzyskiwać zgody od Straży Pożarnej w przypadku domów jednorodzinnych. Istnieje jednak kilka przypadków sytuacji, w których należy to zrobić. Mowa o takich sytuacjach, jakimi są np.: adaptacja starego domu ze zbyt wąskimi schodami, gdzie jest konieczność ich zachowania. Taka konieczność może wynikać z różnych pobudek, jednak najczęściej jest to w praktyce po prostu niemożliwe bądź np. zabronione przez konserwatora zabytków. Wówczas rolą projektanta jest wystąpienie do rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który w porozumieniu z rzeczoznawcą budowlanym określi, jakie inne środki bezpieczeństwa należy zastosować, zgodnie z przepisami prawa.   (uprawnienia budowlane segregator)   

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com