fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jeżeli zbrojone są płyty wykonane ze stali żebrowanej o Qr większej od 2500 kg/cm2 to długość zakotwienia powinna zostać zwiększona. Zwiększa się ją d wartości nie mniejszej niż 75d. Strzemiona lub pręty poprzeczne występujące przy podporze powinny być połączone z głównym zbrojeniem poprzez zgrzewanie. Podczas stosowania tych stali powinno się unikać wykonywania haków. Dopuszczalne natomiast jest zaginanie prętów pod kątem prostym.[akty uprawnienia budowlane] W tej sytuacji promień zagięcia dla prętów o średnicy wynoszącej 10 milimetrów powinien wynosić 5d, a dla prętów o średnicy większej d. Odgięcie ukośne prętów zbrojenia głównego powinno wykonywać się na promieniu wynoszącym 10d. W miejscu odgięcia układa się pręt poprzeczny, którego średnica musi wynosić co najmniej równą wartość średnicy odginanego pręta głównego.

Zbrojenia płyt ze stali żebrowanych
Zbrojenia płyt ze stali żebrowanych

Zbrojenie płyt z betonów o strukturze jamistej

Płyty, które są wykonywane z betonów kruszywowych o strukturze jamistej oraz strukturze półzwartej w zasadzie są nieprzydatne do tworzenia konstrukcji zbrojonych. W sytuacji, gdy płyty te są stosowane w konstrukcjach zginanych to jedynie w elementach warstwowych, w których pręty zbrojenia rozciąganego są umiejscowione w warstwie zaprawy lub warstwie betonu o strukturze zwartej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Takie elementy mogą być zbrojone poprzez pojedyncze pręty z hakami na końcach, podobnie jak ma to miejsce w elementach wykonanych z betonu o zwartej strukturze. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność bezpośredniego zakotwienia zbrojenia w betonie, który ma strukturę jamistą przykładowo uchwyty transportowe w prefabrykatach z betonu jamistego to na końcu prętów głównych powinno dospawać się kotwiące pręty poprzeczne. Ich średnica nie może być mniejsza niż średnica pręta głównego. Pręty zbrojenia występującego w betonu o jamistej strukturze powinny być odpowiednio zabezpieczane przed korozją.[uprawnienia budowlane]

Zbrojenie płyt z betonów komórkowych

Płyty, które wykonywane są z betonów komórkowych powinny być zbrojone poprzez pręty podłużne, które posiadają dospawane pręty poprzeczne. Odległość końców prętów podłużnych od czoła płyt nie może być większa od pół centymetra. Stosowane podłużne pręty powinny mieć średnicę nie większa niż 8 milimetrów. Liczba oraz średnica prętów poprzecznych kotwiących nie powinna być mniejsza od 5 centymetrów.[uprawnienia budowlane testy]

Wytyczne dla prętów

Według szwedzkich instrukcji poziome pręty poprzeczne, które kotwią pręty główne w płytach wykonanych z gazobetonu odmiany 05 i 07 powinny mieć średnicę wynoszącą tyle samo co średnica prętów głównych. Należy pamiętać, że nie może być ona mniejsza o 7 milimetrów. Pręty pionowe poprzeczne, które odpowiadają strzemionom w zwykłej belce wykonanej z żelbetu i są równoległe do zbrojenia głównego powinny mieć średnicę wynoszącą minimum 5,5 milimetra.[egzamin na uprawnienia budowlane] Skrajne pręty kotwiące przyspawane powinny mieć rozstaw wynoszący 20 centymetrów. Pierwszy z prętów dosuwa się możliwe jak najbliżej czoła belki. W płytach, których długość wynosi od 0,5 metra stosowane są co najmniej po dwa skrajne pręty kotwiące. W przypadku dłuższych płyt stosuje się takie 3 pręty. Dalsze poprzeczne pręty zbliżają się do środka belki. Ich znaczenie konstrukcyjne jest mniejsze. Należy jednak zadbać, aby ich średnica nie była mniejsza niż 5,5 milimetra.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com