fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie ww. dokument jest niezbędnym załącznikiem do oświadczenia kandydata starającego się o uprawnienia budowlane. Oświadczenie składane jest przez opiekuna praktyki zawodowej (program uprawnienia budowlane). Oczywiście w takim zestawieniu należy zadbać o szczegółowe informacje dotyczące praktyki. Przede wszystkim musi ono zawierać wykaz prac wykonanych w czasie odbywania praktyki. Co więcej, trzeba wskazać dokładne nazwy obiektów, terminy wykonywania prac oraz rodzaj umowy obowiązujący podczas wykonywania tych pracy. Z pewnością nie można zapomnieć o danych opiekuna praktyk.

Gdzie szukać wzoru zbiorczego zestawienia odbytej praktyki?

Bezsprzecznie zapoznanie się z ww. wzorem jest bardzo ważne (program na uprawnienia budowlane w wersji android). To dzięki temu zestawieniu można podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto zatem zajrzeć do rozporządzenia w sprawie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zapoznać się ze wzorem.

Jak wypełnić pierwszą rubrykę zestawienia?

Oczywiście prawidłowe wypełnienie zbiorczego zestawienia odbytej praktyki jest kluczowe, aby dokument został zaakceptowany. W dalszej części przedstawione najważniejsze w tej kwestii informacje. Istotnie w pierwszej rubryce zestawienia należy umieścić nazwę zadania lub obiektu. Trzeba również uwzględnić rodzaj obiektu, przeznaczenie obiektu oraz jego konstrukcję. Jak również całkowitą powierzchnię obiektu (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Co więcej należy wskazać inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe obiektu, które są odpowiednie do wybranej specjalności budowlanej. Oczywiście w tej rubryce trzeba również podać adres inwestycji, nazwę inwestora, imię i nazwisko kierownika budowy. Jak również dane kierownika robót budowlanych lub projektant oraz numer decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jak wypełnić kolejne rubryki zestawienia?

Kolejnym krokiem jest wypełnienie następnych rubryk zbiorczego zestawienia odbytej praktyki. W drugiej należy podać czas praktyki (od do). Natomiast w trzeciej podajemy łączną ilość tygodni odbytej praktyki zawodowej. Przechodząc do trzeciej rubryki należy podać formę odbywania praktyki zawodowej (program na uprawnienia budowlane). Może być to na przykład etat, część etatu, umowa o dzieło, umowa zlecenie lub inne. Istotnie w tej rubryce trzeba podać również funkcję techniczną osoby odbywającej praktykę zawodową oraz charakter wykonywanych czynności.

Zbliżając się do końca przechodzimy do ostatniej rubryki, w której podaje się imię i nazwisko osoby, która kierowała praktyką. Tutaj należy również postawić pieczęć z numerem nadanych uprawnień budowlanych. Oczywiście konieczne jest też podanie funkcji osoby kierującej praktyką (egzamin na uprawnienia budowlane). Może być to na przykład kierownik budowy lub projektant. Istotnie, aby zestawienie zostało przyjęte na samym końcu należy złożyć podpis.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com