fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grubość danej płyty jazowej oblicza się głównie z założeniem, że znajduje się ona na podłożu i jest ułożona swobodnie. Czasami jednak sytuacja tak nie wygląda. Głównie chodzi tu o sytuację, gdy światło jazu podzielone zostaje na szereg przęseł oraz wtedy, gdy płyty wraz z filarami są traktowane jako całość. W takim przypadku obliczenia wyglądają nieco inaczej. Najpierw oblicza się obciążenie przypadające na jedno przęsło płaszczyzny obliczanego fundamentu. Robi się to od góry na 1 metr.

obliczania grubości płyty jazowej

Pręty w budowlach wodnych

Każdy z projektów płyty powinien zawierać pręty rozdzielcze oraz pręty montażowe, służące do podtrzymywania górnej siatki zbrojenia. Jeśli chodzi o siatkę dolną powinno montować się ją na przygotowanej wcześniej ochronnej warstwie chudego betonu, który powinien mieć grubość 5-10 centymetrów.[segregator uprawnienia budowlane] W przypadku długość prętów dłuższej od długości handlowej pręty powinna się stykać. Robi się to albo na zakład albo poprzez połączenie prętów spawaniem do czoło, ewentualnie zgrzewaniem. Podczas stykania prętów należy zapewnić, aby wszystkie styki nie były w jednym przekroju. Powinno rozmieścić się je mijankowo. Oprócz tego należy zadbać, aby nie umieszczać ich w miejscu maksymalnych momentów, a tam gdzie są one praktycznie równe zero. Takimi miejscami są okolice konstrukcyjnych odgięć danych prętów.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Dylatacje w budowlach wodnych

Opisane powyżej pręty oraz ich stykanie mają ścisły związek z tym, jak rozmieszczone zostają w danej płycie jazowej dylatacje. W przypadku nieuzbrojonej płyty, która pracuje tylko przy wykorzystaniu własnego ciężaru powinno rozmieszczać się dylatacje podłużne w przedłużeniu płaszczyzny dylatującej danego korpusu jazowego. Jeżeli taka konstrukcja posiada filary znajdujące się a płycie należałoby fundamentować je osobno oraz nieco głębiej od płyty. Należy również oddzielić płytę dylatacyjną pionową od fundamentów filarów i przyczółków, w celu zapewnienia im niezależności w osiadaniu.[uprawnienia budowlane testy]

Wyjątek konstrukcji płyty zbrojonej

Jeżeli do czynienia mamy z płytą zbrojoną, która pracuje na zginanie pochodzące od wyporu i jest ona traktowana jako element zakotwiczony w filarze sytuacja nieco się komplikuje. Nie możemy wtedy wykorzystać opisanego wcześniej rozwiązania związanego  z dylatacjami. W takim przypadku możemy postąpić w dwojaki sposób. Pierwszy z nich polega na wyeliminowaniu dylatacji, a drugi na przeniesieniu dylatacji bliżej osi filarów.[uprawnienia budowlane] Eliminowanie dylatacji zazwyczaj ma miejsce dla jazów z niewielkimi światłami przęseł. Rzadziej stosuje się go do jazów o dużych gabarytach. Jest to spowodowane możliwością wystąpienia pęknięć płyty w skutek skurczu. Drugi ze sposobów często nazywany jest systemem dokowym. Stosuje się go głównie w jazach z zamknięciami. Tworzy on wtedy sztywną obudowę dla danego zamknięcia. Ten sposób ma wiele zalet, ale też parę utrudnień. Pierwszym z nich jest konieczność pogrubienia filara oraz robienia go podczas dwóch etapów. Najpierw buduje się jedną, a potem drugą jego połówkę.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Inne sposoby

Przez to, że żaden z obydwu opisanych wcześniej sposobów nie jest idealny zaczęto próbować wymyślać inne. Jednym z nich jest wykonywanie dylatacji skośnej. W tym samym czasie należy przesunąć je w miejsce gdzie występują w płycie momenty o wartości zero. Ewentualnie można wykonywać dylatacje obok filaru. Takie rozwiązanie powinno być odpowiednio zakotwione w płycie w celu poprawnego pracowania na odrywanie podczas wyporu.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com