fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces wibrowania jest najbardziej powszechną oraz uniwersalną metodą, którą możemy wykorzystywać do zagęszczania betonu. Oprócz tego posiada on szereg innych zalet. Po pierwsze przyczynia się on do zwiększenia wytrzymałości betonu dla takiego samego składu mieszanki. Uzyskuje się tu do 15% większej wytrzymałości porównując do zagęszczenia ręcznego. Zmniejszeniu ulega w tym procesie zużycie cementu o 10-20% dla takich samych założeń wytrzymałościowych.[segregator uprawnienia budowlane] Możliwe w tym przypadku dzięki dużej urabialności oraz płynności mieszanki, która jest wibrowana projektowanie betonów o konsystencji wilgotnej dla zmniejszonego wskaźnika W/C. To właśnie dzięki temu oszczędza się ilość cementu oraz obniża koszty betonu. Dzięki procesowi wibrowania poprawiają się również inne cechy fizykomechaniczne betonu takie jak szczelność, jednorodność, trwałość, mrozoodporność oraz odporność na wpływy chemiczne. Zwiększa się tu również przyczepność betony do stalowych wkładek. Zmniejszeniu natomiast ulega ścieralność betonu dzięki zwiększaniu zawartości grubszego kruszywa. Ostatnią z zalet jest możliwość formowania bardzo skomplikowanych kształtem elementów. Możliwe jest to dzięki doskonałej urabialności mieszanki wibrowanej. Najlepsze wyniki osiągane są podczas wibrowania mas betonowych, które mają konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Najgorsze natomiast w przypadku mas półciekłych oraz ciekłych.[akty uprawnienia budowlane]

Zalety procesu wibrowania
Zalety procesu wibrowania

Podział wibratorów

Wibratory mogą być podzielone ze względu na różne czynniki. Wyróżniamy między innymi podział uzależniony od rodzaju energii napędowej, rodzaju mechanizmu, który wywołuje impulsy drganiowe oraz od sposobu przekazywania drgań na mieszankę betonową.  W zależności od rodzaju pracy mechanicznej wibratory możemy podzielić na mimośrodowe, czyli wirnikowe oraz udarowe, czyli tłokowe. W przypadku pierwszego rodzaju elementem, który wywołuje drgania tego wibratora jest mimośród, który jest osadzony ekscentrycznie na wale i wirujący wraz z wałem z dużą prędkością. W przypadku drugiego rodzaju wibratorów źródłem drgań jest ruch postępowy elementu udarowego, którym może być tłok lub kotwica.[uprawnienia budowlane testy]

Podział wibratorów ze względu na energię napędową

Ze względu na energię napędową możemy wyróżnić wibratory elektryczne, pneumatyczne oraz spalinowe. Obecnie najczęściej wykorzystywane są wibratory, które mają napęd elektryczny na prąd stały lub zmienny. Wibratory elektryczne możemy podzielić dalej na elektromechaniczne oraz elektromagnetyczne. Najczęściej obecnie wybiera się te elektromechaniczne. Składają się one z silnika, mimośrodów, części roboczej wibratora oraz urządzeń służących do sterowania. Kolejnym rodzajem są wibratory pneumatyczne, które dzielą się na wirnikowe oraz tłokowe.[egzamin na uprawnienia budowlane] Tłokowe wibratory posiadają wydrążony cylinder i w jego wnętrzu porusza się tłok. W wibratorach wirnikowych ich budowa przypomina wibratory elektromechaniczne. Różnicą jest to, że zamiast silnika elektrycznego występuje to silnik powietrzny. Ostatnim rodzajem są wibratory spalinowe. Mogą być one napędzane za pomocą silnika spalinowego z napędem pasowym lub innym. Czasami spotkać się można również z wibratorami, które są zasilane parą lub wodą.

Podział wibratorów od sposobu przenoszenia drgań

Ze względu na technologię betonu najważniejszym podziałem wibratorów jest ten, który opiera się na sposobie przenoszenia drgań na mieszankę betonową. Możemy wyróżnić tu cztery rodzaje wibratorów. Pierwszym z nich są wibratory wgłębne zwane również pogrążalnymi oraz zanurzeniowymi.[uprawnienia budowlane] Działają one na takiej zasadzie, że przekazują drgania na beton wprost przez swoją obudowę płaszczową, czyli tak zwane perwibratory. Mogą one również przekazywać drgania popzez odpowiednio wykształcone końcówki, którymi mogą być miecze, iglice oraz drążki. Ten rodzaj wibratorów zwany jest również sterowanymi. Kolejnym rodzajem wibratorów są wibratory powierzchniowe. Przekazują one drgania mieszance betonowej poprzez różnego rozmiaru i kształtu płyty, które umieszcza się na powierzchni betonu. Kolejnym rodzajem są urządzenia przyczepne. Działają one na mieszankę betonową przez deskowanie lub ścianki formy. Przymocowuje się do nich odpowiednie uchwyty. Ostatnim rodzajem są stoły wibracyjne. Przekazują one drgania przez płytę wibrującą na formy wypełnione mieszanką, które się na niej umieszcza. Ten rodzaj stosowany jest głównie w zakładach prefabrykacji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com