fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W obliczeniach zakotwienia prętów konstrukcji zazwyczaj przyczepność betonu do zbrojenia jest pomijana. Należy jednak pamiętać, że jest to cecha, która jest istotna dla całej konstrukcji płyt zbrojonych. Przyczepność betonu ma istotne znaczenie dla warunków w jakich tworzą się rysy. Głównie chodzi tu o ich liczbę oraz szerokość. W Zakładzie Badań i Doświadczeń Przemysłu Silikatowego zostały przeprowadzone badania związane z przyczepnością betonu komórkowego PGS do prętów, które nie posiadały powłoki oraz nad takimi, które posiadały powłokę antykorozyjną.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Zakotwienie prętów
Zakotwienie prętów

Przyczepność betonu do prętów z powłoką

Na podstawie wcześniej wspomnianych badań zauważono, że przyczepność betonu do prętów, które posiadają powłokę asfaltową jest mniejsza niż w przypadku prętów z powłoką kazeinowo-cementową. Bardzo wyraźnie można zauważyć różnicę pomiędzy przyczepnością betonu w górnej oraz dolnej części płyty. Różnice występują zarówno w wartościach naprężeń oraz w stosunku Tp/R. Według Schifflera pręty posiadające powłokę asfaltową mają mniejszą przyczepność do betonu niż pręty, które posiadają powłokę cementową.[akty uprawnienia budowlane] Różnice występujące pomiędzy nimi według niego są nawet większe niż według ZBiDPS. Dla powłok asfaltowych wartość xp wynosi od 6 do 12 kg/cm2. Dla powłok cementowych natomiast wartość xp wynosi od 9 do 20 kg/cm2. Wartość xp zwiększa się wraz z wytrzymałością betonu. Wzrost nie jest jednak proporcjonalny. Można zauważyć, że wpływ średnicy przekroju oraz długości Iż jest mniej zauważalny niż w prętach, które są wyrywane z betonu zwykłego.

Badania przyczepności gazobetonów

Short zajmował się przyczepnością betonu do prętów gazobetonowych. Przyczepność do prętów pionowych, czyli tych które są zabetonowane w pozycji równoległej do kierunku wzrostu masy gazobetonowej jest większa niż przyczepność, która jest związana z prętami poziomymi.[uprawnienia budowlane] Na skutek wzrastania masy betonowej, nad poziomymi prętami tworzy się często pusta przestrzeń. Powoduje ona zmniejszenie się przyczepności betonu do pręta. Powłoka bitumiczna również powoduje zmniejszenie się w znaczący sposób przyczepności. Na wartość xp znaczny wpływ ma również miejsce, z którego pobierane są próbki. Można zauważyć również, że przyczepność do prętów zabetonowanych w części górnej płyty jest dużo mniejsza niż w części dolnej. Największe różnice między tymi wartościami można zauważyć w prętach o średnicy 6,3 milimetrów. Można więc powiedzieć, że wielkość średnicy pręta ma znaczny wpływ na wartość xp. Należy jednak dodać, że stosunkowo grube pręty bardzo rzadko są stosowane w płytach gazobetonowych.[uprawnienia budowlane testy]

Poślizg prętów podłużnych

Poślizg jakim charakteryzują się pręty podłużne względem betonu jest tym mniejszy, im więcej jest poprzecznych prętów kotwiących. Podczas badań zakotwienia prętów poprzez wyrywanie związek ten jest bardzo dobrze zauważalny. Związek ten gorzej zauważalny jest w badaniach płyt w warunkach eksploatacji.

Pręty poprzeczne

Według Schafflera liczba prętów poprzecznych ma niewielki wpływ na moment, w którym pojawiają się rysy w rozciąganej strefie betonu. Ma on również niewielki wpływ na wielkość ugięcia płyt. Makariczew zajmował się pracą pręta poprzecznego, który kotwił pręt podłużny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Posługiwał się w tym schematem belki na podłożu sprężystym. Makariczew modyfikuje na podstawie badań wytrzymałościowych wzór dla jednego pręta poprzecznego. W sytuacji, gdy prętów poprzecznych są 4 lub mniej to odstęp pomiędzy nimi nie powinien być większy niż 5 centymetrów. Makariczew uznał również, że siła kotwiąca pręt podłużny Nz jest wielokrotnością sił N, określonych wzorem. Dla sytuacji, gdy pręt poprzeczny jest zakotwieniem więcej niż jednego pręta podłużnego i pręty te są w odstępach mniejszych od 10-12 centymetrów to wartości zmniejszają się o 20-30%. Wnioski Makariczewa zostały ujęte w normie radzieckiej.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com