fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zabudowanie portowe

Budowle występujące w portach śródlądowych oraz w portach morskich są do siebie zbliżone. Różnią się jedynie swoimi wymiarami. Budowle portowe śródlądowe są zazwyczaj mniejsze od morskich. Jest to spowodowane mniejszą głębokością wody dla nich oraz brakiem fal. Do budowli portowych zaliczamy: pomosty wyładunkowe, kierownice, dalby oraz nabrzeża. Wykonuje się je przy użyciu betonu i żelbetu, czasami ze ściankami stalowymi lub palisadami wykonanymi z drewna.[uprawnienia budowlane testy]

Zabudowanie portowe

Wykorzystanie betonu

Beton jest szeroko wykorzystywany w budownictwie wodnym. Możemy go spotkać w wyżej opisanych przypadkach, ale również stosuje się go do mniejszych budowli i urządzeń. Przykładowo buduje się z nich obudowy koryta dla małych potoków w górach oraz okłada się nim budowle regulacyjne.[uprawnienia budowlane] W tych przypadkach ma postać żelbetowych pali i palisadowych ścian. Można budować z betonu również progi, zarówno masywne jak i pod postacią kaszyc, które są wypełniane kamieniem. Dla budowli wodno-melioracyjnych beton wykorzystuje się do budowy sączków, zbieraczy drenaży i w rurociągach. Małe ujęcia wody oraz urządzenia wlotowe również mogą być wykonywane z betonu. Beton również jest czynnikiem, z którego wykonuje się stacje pomp, studnie, osadniki oraz komory oczyszczalni ścieków. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Twardnienie betonu

Dobrze zrobiony beton w wodzie szybciej twardnieje niż na powietrzu. Jest to spowodowane tym, że na powierzchni jest większe zróżnicowanie temperaturowe i okresowo działają tam wilgoć, pary oraz gazy. Zostały na ten temat przeprowadzone badania w Rożnowie. Wykazały one, że wytrzymałość walców betonowych po upływie 28 dni była wyższa dla próbek umieszczonych w wodzie, niż na powietrzu. Takie badanie mogło by pozwolić na stwierdzenie, że części betonowe w kontakcie z wodą mają korzystne warunki w twardnieniu oraz w samej konserwacji takich budowli.

Dokładniejsza analiza kontaktu betonu z wodą

Wyżej opisane badania nie są zawsze jednak prawdziwe. Dużo różnych czynników może mieć wpływ na stan i twardnienie betonu. Po głębszych analizach tego problemu, naukowcy zauważyli że nie zawsze jest ono w pełni prawdziwe.[segregator uprawnienia budowlane] Są sytuację, gdy woda negatywnie wpływa na trwałość konstrukcji betonowych. Próbki dla poprzedniego eksperymentu zanurzone były w stojącej wodzie, która działa ściskająco równomiernie na konstrukcję. Nowe badania wzięły pod uwagę płynięcie wody wokół betonu i zjawisko przesączania się wody przez beton w skutek zróżnicowania ciśnień. Zwierciadło wody waha się, ponieważ występują tam zjawiska falowe, co skutkuje nierównomiernym przykrywaniem betonowych konstrukcji wodą.[akty uprawnienia budowlane]

Mechaniczne działanie wody

Patrząc z mechanicznego punktu widzenia woda, która pozostaje w ruchy nie ma aż takiego dużego wpływu na konstrukcję betonowe. Inaczej ma się sytuacją gdy woda zostaje wzburzona i uderza z dużą prędkością w omawianą przez nas konstrukcję. Wpływ na to strukturę betonu mają również drobiny mineralne znajdujące się w wodzie. Gdy ocierają się one o konstrukcję mogą prowadzić do tworzenia się wżerów oraz odprysków na powierzchniach zewnętrznych. Takie zjawisko nazywane jest erozją betonu. Narażone na nie są głównie płyty i ściany urządzeń, które służą rozpraszaniu energii i znajdują się poniżej jazów i zapór.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com