fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wyroby ceglarskie

Techniczne cechy, które charakteryzują cegły pod względem gatunku, klasy, zachowania się danej budowli czy przydatności można zaliczyć do trzech grup. Pierwsza z nich to cechy ogólne, drugie to cechy fizyczno – chemiczne. Trzecią grupą są cechy związane z wytrzymałością (uprawnienia budowlane).

Wyroby ceglane
Wyroby ceglane

Ogólne cechy zwykłych cegieł

Ogólne cechy obejmują ich wymiary oraz kształt, odporność na uderzenia, dźwięk, barwę oraz przełom (program uprawnienia budowlane). Prawidłowa cegła powinna mieć kształt prostopadłościanu, proste wyraźne krawędzie oraz jak najbardziej płaskie powierzchnie. Znormalizowane wymiary w roku 1927 wynosiły odpowiednio 270x130x60 mm. W 1949 roku ustalono takie same wymiary co w ZSRR i dawniejsze na terenie Niemiec tzn. 250x120x65 mm. Dopuszczalne odchylenia związane z wymiarami zawiera norma PN/B-12001.

Dźwięk oraz odporność

Cegła uderzona stalowym młotkiem w suchym stanie powinna wydawać czysty dźwięk. Nie może być on głuchy ani stłumiony. Taki rodzaj wymagań nie obejmuje cegieł o klasie 50 oraz II gatunku cegieł wszystkich jego klas. Cegła powinna mieć także odporność na uderzenie. Rzucona płasko z 1,5 m wysokości na inne cegły może ulec uszczerbkowi albo pęknąć na pół, ale nigdy nie powinna rozsypać się na kawałki. Te wymagania nie dotyczą cegieł 50 klasy i II gatunku cegieł wszystkich klas (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Jaki powinien być przełom cegły oraz jej barwa?

Przełom cegły powinien cechować się jednolitością, drobnoziarnistością, nie powinien posiadać kamieni, uwarstwień oraz ziaren żwiru. Takie wymagania nie tyczą się cegieł 50 klasy oraz wszystkich klas II gatunku. Barwa cegieł jest różna. Może być od jasnożółtej do ciemnoczerwonej albo brunatnociemnej. Zależy ona od rodzaju użytej gliny oraz od stopnia wypalenia. Barwa nie stanowi miernika dobroci danej cegły. Może odgrywać ona rolę przy cegłach przeznaczonych na licówkę. Norma PN/B-12001 zawiera informacje odnośnie dopuszczalnych uszkodzeń cegieł oraz dopuszczalną liczbę połówkowych cegieł w danych partiach (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Ile par ścian posiada cegła?

Cegła posiada 3 pary ścian. Największe ściany to podstawy, mniejsze to główki, a pozostałe z nich to wozówki. Oprócz cegieł, które mają wymiary ustalone przez normy, podczas produkcji albo na placach budowy można spotkać także cegły dziewiątki, których długość jest równa 3/4 długości całkowitej cegły, połówki, gdzie długość równa się V* długości cegły oraz kwaterki. Kwaterki to cztery sztuki cegły ułożone obok siebie, mające trzy spoiny, po 1 cm każda. Stanowią one łącznie długość całej cegły i beleczki, której szerokość jest równa V2 szerokości cegły, a długość jest taka sama jak długość całej cegły. Określenie „dziewiątka” wzięło się stąd, że długość cegły w dawnych czasach wynosiła 12 cali (uprawnienia budowlane – egzamin). Dziewiątka w przybliżeniu miała 9 cali.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com