fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kruszywo, które stosuje się do betonu odpowietrzanego powinno posiadać uziarnienie ciągłe lub nieciągłe. Ważne jest, żeby mniejsze frakcje wypełniały jamy większych z frakcji. W celu osiągnięcia optymalnych efektów wytrzymałościowych zawartość pyłów w betonu powinno się wykluczać.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Oprócz tego drobne piaski 0,2 do 0,5 milimetra powinny być ograniczone do ilości, która jest potrzebna z uwagi na przyczepność betonu. Ilość cementu jaką stosuję się w betonach nie powinna przekraczać 350 kg/cm3. Zalecane jest również, żeby ilość cementu wynosiła od 250 do 300 kg/m3 betonu. Współczynnik wodocementowy dla betonu powinien być wyższy niż 0,55, ale nie może tym samym przekraczać wartości 0,7. Ciekłość betonu mierzy się opadem stożka Abramsa. Powinna ona wynosić od 6 do 10 centymetrów.[uprawnienia budowlane]

Wymagania dotyczące betonu odpowietrzanego
Wymagania dotyczące betonu odpowietrzanego

Czas odpowietrzania betonu

Czas odpowietrzania betonu uzależniony jest głównie od wymiarów elementów, które są poddawane temu procesowi. Zależności pomiędzy tymi parametrami można przedstawić za pomocą krzywej. Krzywa to została opracowana na podstawie pomiarów dokonanych w Instytucie Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Podczas badań zastosowana została pompa o wydajności 300 m/h i o mocy silnika wynoszącej 20 kW. Podciśnienie podczas próby wynosiło 600 milimetrów słupa rtęci, a temperatura wahała się od 16 do 20 stopni. Graniczna grubość elementu, który będzie jednostronnie odpowietrzany powinna wynosić 30 centymetrów. Ze względów ekonomicznych jednak w przypadku stropów zmniejsza się ją do 25 centymetrów, a w przypadku ścian do 20 centymetrów. Proces dwustronnego odpowietrzania może być stosowany dla ścian o grubości 40 milimetrów.[uprawnienia budowlane testy]

Próżniowanie słupów

Słupy, które mogą być wykorzystywane w procesie próżniowania mają maksymalne wymiary wynoszące 75×75 centymetrów. Dla większych rozmiarów tych elementów powinno się stosować dodatkowe odpowietrzanie wgłębne. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do środka rury, który po stronie zewnętrznej posiada tkaninę filtracyjną. Powierzchnia deskowania aktywnego, które przypada na jedno odprowadzenie podciśnienia powinna wynosić od 1 do 1,5 m2. W celu uzyskania dobrych efektów należy zachować zupełną szczelność przewodów oraz deskowań aktywnych. Tkaniny filtracyjne wykorzystywane w tym procesie powinny po każdym zabiegu być myte w celu uniknięcia zatkania poprzez ziarnka cementu.[akty uprawnienia budowlane]

Zastosowanie metody odpowietrzania

W praktyce jednym z pierwszych zastosować metody odpowietrzania było wykorzystywanie jej podczas budowania nawierzchni drogowych. Nawierzchnie, które ulegają temu procesowi w porównaniu do nawierzchni nieodpowietrzanych zyskują wiele zalet. Są nimi między innymi bardzo mały skurcz wczesny oraz opóźniony, bardzo dobre połączenie poszczególnych warstw między sobą, duża odporność na ścieranie, mała nasiąkliwość, mała mrozoodporność. Oprócz tego uzyskuje się tu taką wytrzymałość doraźną, że umożliwione jest natychmiastowe poruszanie się po niej pracowników. Czasami nawet lekkie pojazdy mogą się po niej poruszać.[segregator uprawnienia budowlane]

Wykonywanie nawierzchni

Metoda wyżej opisana dotycząca wykonywania podłoża oraz nawierzchni drogowej znalazła głównie zastosowanie w Związku Radzieckim. W krajach anglosaskich natomiast jest ona stosowana do pól startowych oraz rozbiegów lotniczych. Kolejnym przykładem było wykonanie w 1938 w Nowym Jorku płyty lodowiska, które miało wymiary 36×54 metry. Wykonanie płyty odbyło się bez żadnej dylatacji. Płyta ta była badana po około 15 latach i nie wykazała ona w tym czasie żadnych uszkodzeń, które musiałyby zostać zreperowane.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com