fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykorzystanie piany poliuretanowej w izolacji budynku

Zarówno przygotowanie piany PUR, jak i aplikacja wymagają sprzętu, który jest kosztowny. Należy też być w posiadaniu odpowiedniego poziomu technicznej wiedzy. Uzyskana w ten sposób izolacja cechuje się wysokim poziomem jakości, a czas związany z realizacją prac jest stosunkowo krótki. Wymagania związane z izolacyjnością budowlanych przegród zwiększają się w Technicznych Warunkach. Nakładają one na inwestorów, jak i na inżynierów obowiązek wykorzystywania izolacyjnych wysokoefektywnych materiałów. Przepisy, jakie obecnie obowiązują odnośnie zapotrzebowania na energię i ciepło dla budynków sprawiają, że zmierza się do wznoszenia zeroenergetycznych budynków. Polega to w praktyce na ograniczeniu zapotrzebowania na cieplną energię budynków oraz wyeliminowanie całkowite emitowania dwutlenku węgla. Minimalizowanie zużycia ciepła do ogrzewania budowlanych obiektów reguluje prawo poprzez zwiększanie wymagań odnośnie cieplnej izolacyjności budowlanych przegród. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Wykorzystanie piany poliuretanowej w izolacji budynku
Wykorzystanie piany poliuretanowej w izolacji budynku

Natryskowe izolacje

Izolacje natryskowe mające postać pian PUR  w związku ze swoim wysokim stopniem trwałości i efektywności znajdują w budownictwie coraz więcej zastosowań.  (uprawnienia budowlane 2022) Powszechność piany spowodowana jest jej fizycznymi i mechanicznymi właściwościami, które są nieprzeciętne. Należą do nich wysoki poziom trwałości, sprężystości oraz izolacyjności. Zapotrzebowanie na poliuretanowe piany wzrasta, w związku z tym wpływa to na rozwój oraz udoskonalanie wiedzy związanej z tą technologią. Natryskowe izolacje wykorzystuje się zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowując przy tym odpowiednie środki bezpieczeństwa. Ważne w związku z tym staje się stosowanie wiedzy, jaka jest dostępna odnośnie takiego ociepleniowego systemu.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Komponenty do piany PUR

Poprawne dobranie mieszanki komponentów do produkcji piany PUR uzyskuje się w związku z zachowaniem odpowiedniego związku między reaktywnością, lepkością oraz możliwością aplikacji i właściwościami końcowego produktu. Wysoki stopień lepkości komponentów wpływa znacząco na pogorszenie zdolności do mieszania się danych składników. W konsekwencji prowadzi to niekiedy do powstania licznych problemów w czasie aplikowania systemu. Właściwości, jakie są pożądane dla końcowego produktu, jak i poszczególne rodzaje pian uzyskuje się dobierając odpowiednio skład mieszanek żywic i izocyjanianu. Natryskowe izolacje pianą PUR stosuje się przy ociepleniu fundamentowych ścian, fundamentów, płyt fundamentowych, podłóg na gruncie, dachów od wewnętrznej strony, ścian w szkieletowych budynkach, przemysłowych, magazynowych halach itp.. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Historia piany poliuretanowej

Natryskową izolację z zastosowaniem poliuretanowych pian opracowano w drugiej połowie XX wieku na terenie USA. W tym samym wieku wprowadzono ją też do obrotu. Na obszarze Europy technologia natryskowej izolacji pojawiła się między XX a XXI wiekiem. Największy poziom jej rozwoju przypada jednak na ostatnią z dekad. Poliuretanowa piana PUR z definicji to polimeryczny chemoutwardzalny materiał, który ulega spienieniu do izolacyjnych celów substancjami o niskim poziomie cieplnej przewodności. Tak powstały produkt posiada silną usieciowaną strukturę o odpowiednich parametrach termicznej izolacyjności.  (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com