fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kanał można wykonywać dwoma lun trzema zespołami deskowań. Należy tu jednak zachować odpowiednie wyprzedzenia. Kanał można również wykonywać dwukierunkowo. Oznacza to, że można go wykonywać od środka lub od początku i końca. Deskowanie złożone jest z tarcz wewnętrznego deskowania. Są one umieszczone na wózkach. Na nich odbywa się proces przewożenia w kierunku osi tunelu na kolejne odcinki robocze i tarcz zewnętrznego deskowania sprzężonych ryglami dwóch ram w kształcie trójkąta. Można stosować tu kilka szeregów wózków oraz dodatkowych podpór w zależności od rozpiętości jaką posiada tunel.[akty uprawnienia budowlane]

Wykonywanie kanału

Przykład rusztowania przesuwnego

Jako przykład rusztowania przesuwnego przedstawiona zostanie konstrukcja zaprojektowana przez Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego znajdującego się Warszawie. Projekt dotyczył tunelu Zakładów Chemicznych. Rusztowanie to miało długość 6,16 metra, rozpiętość 3,4 metra i wysokość wynoszącą 2,2 metra. Wykonane zostało ono na sześciu platformach wózków wąskotorowych, których prześwit torów wynosił 600 milimetrów. Na zespole wózków umieszczona jest specjalna drewniana rama, którą przymocowuje się za pomocą śrub do ram wózków.[uprawnienia budowlane testy] W tej ramie znajdują się uchwyty z nagwintowanymi sworzniami do nakrętek rzymskich, które z drugiej strony są połączone sworzniami zamocowanymi do bocznych i górnych tarcz. Dzięki stosowaniu nakrętek rzymskich możliwe jest odciąganie tarcz deskowania do wnętrza tunelu. Boczne tarcze tunelu opierają się na podkładkach i klinach. Są one połączone z tarczami stropu w sposób przegubowy. Dzięki temu możliwe jest obracanie się ich względem osi obrotu w przegubie.

Deskowanie stropu

Deskowanie stropu złożone jest z dwóch tarcz przegubowych. Połączone są one w swojej środkowej części i w narożach tunelu. Przegub w środkowej tarczy sklepienia jest połączony z ramą wózków za pomocą ściągów z nakrętkami rzymskimi. Zewnętrzne deskowanie ścian jest wykonane z dwóch pionowych tarcz.[segregator uprawnienia budowlane] Tarcze tych deskowań zrobione są z desek, które mają grubość 25 milimetrów i rygli o wymiarach 50×160 lub 50×180 milimetrów. Rygle wewnętrznych tarcz w miejscach przegubowych są obijane blachą, której grubość wynosi 2 milimetry. Przeguby wykonuje się ze śrub M16 i blach węzłowych, których grubość ma 3 milimetry. Są one przyspawane do cięgien rusztowania. Poziome cięgna są przymocowywane do bocznej tarczy oraz ramy, która jest zmontowana na wózkach. Zewnętrzne i wewnętrzne tarcze są dołem ściągane drutem do wykonywanego progu ściany tunelu. Zewnętrzne tarcze w swojej górnej części usztywnia się poprzez skręcenie śrubami ich poziomych rygli.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Demontaż i przesunięcie rusztowania

Proces demontowania oraz przesuwania rusztowania musi odbywać się w odpowiedniej kolejności. Pierwszym etapem jest usunięcie podpór i klinów wewnętrznego deskowania po stwardnieniu betonu. Następnie poprzez zastosowanie nakrętek rzymskich dołem odciąga się boczne tarcze. Wcześniej należy jednak usunąć ściągi druciane. Kolejną czynnością jest opuszczenie tarcz deskowania stropu za pomocą nakrętek rzymskich stosuje się do tego ściąg środkowy.[uprawnienia budowlane] Tarcze deskowania, które są już odspojone podpiera się montażowo za pomocą zastrzałów oraz rozpór o ramę wózków. Dzięki temu uniemożliwia się jej odpadnięcie. Tak usztywnione rusztowanie jest przesuwane na następne stanowisko. Kolejnym etapem jest zamontowanie rusztowania wewnętrznego oraz jego odpowiednie podparcie. Następnie wykonywane jest zbrojenie ścian oraz stropu. Później odspaja się tarczę zewnętrznego deskowania. Odbywa się to poprzez odkręcenie łączników górnego rygla. Należy wykonać to tak, żeby przy pozostawionym jednym łączniku tworzył się przegub. Ostatnim etapem jest przesunięcie całego rusztowania na wałkach na następne stanowisko. W tym etapie łączy się je z wewnętrznym rusztowaniem tak jak miało to miejsce w poprzednim odcinku.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com