fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podciągi są wykonywane podobnie do nadproży. Różnicą jest to, że beton w tym przypadku zapełnia całą przestrzeń wewnętrzną pustaków. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zbrojenia podwójnego. W wolnych przestrzeniach pustaków umieszczane są strzemiona.[akty uprawnienia budowlane] Kominy oraz przewody wentylacyjne powinny być wykonywane przez ustawienie sączków drenarskich lub rur eternitowych wewnątrz otworów znajdujących się w pustakach. Następnie dookoła nich umieszcza i ubija się glinę. Przewody muszą być odpowiednio uszczelnione. Uzyskuje się to poprzez stosowanie otuliny. Jej drugim zadaniem jest zwiększenie trwałości. Przewody mogą być również formowane w samej glinie lub glinocemencie. Robi się to poprzez wstawianie okrągłego klocka w otwór pustaka. Klocek ten jest podciągany w górę podczas formowania się przewodu. Jeżeli w pionowe otwory pustaków zostanie wstawione zbrojenie i wypełni się je betonem to powstaną słupki żelbetowe. Taki zabieg zwiększa nośność ścian konstrukcji.[segregator uprawnienia budowlane]

Wykonanie podciągów
Wykonanie podciągów

Wartości współczynników ścian

Wartość współczynnika przenikania ciepła w ścianie otynkowanej, która posiada wypełnienie zasypkowe pustej przestrzeni pustaków jest dość niski. Waha się ona między 0,6 a 0,7. Uzależniona jest ona od stosowanych w konstrukcji materiałów. Dla takich wartości ściana może być stosowana nawet dla budownictwa mieszkaniowego. Jeśli chodzi o pracochłonność dotyczącą układania ścian i pustaków Gamma to wynosi ona około 0,15 roboczo godziny na m2 ściany.[uprawnienia budowlane testy]

Pustakowy element ścienny

Przykładem pustakowego elementu ściennego może być projekt inżyniera E.Fettinga. Konstrukcja ta posiada dwie komory, które utworzone są przez trzy ściany nośne oraz trzy ściany poprzeczne. Taki układ jest dwukwadratowy modułowy i posiada wysuniętą dodatkową ściankę licową. Grubość wewnętrznych ścian, które są budowane z pustaków wynosi 30 lub 38 centymetrów. Wypełnia się ją zasypką izolacyjną. Dzięki temu tworzy się dobra stateczność cieplna ściany. Stosowanie grubości 38 centymetrów powoduje polepszenie ciepłochronności. W budynkach, w których nie jest konieczne zadbanie o wysokie wymagania ciepłochronności stosuje się pustaki o grubości 30 centymetrów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Układanie pustaków w ścianie

Pustaki są w ścianie układane zachowując przy tym mijanie się styków pionowych. Poszczególne warstwy z pustaków są wiązane korzystając z wypustów. Komory są wypełniane zasypką izolacyjną. Na wzmocnionej zasypce opierane są belki nadproży i wieńce. W otworach są osadzane stolarki. Kanały gumowe oraz wentylacyjne są wykonywane w podobny sposób. Do produkowania pustaków niezbędne jest stosowanie betonów o wytrzymałości 90 kg/cm.[uprawnienia budowlane]

Przykład wykonania ściany

W celu wykonania przykładowej ściany niezbędne jest zastosowanie trzech rodzajów pustaków. Są nimi pustak zasadniczy, połowa pustaka i pustak narożnikowy. Pustaki połówkowe i narożnikowe mogą być wykonane w formie, która przeznaczona jest do produkowania pustaków zasadniczych. Należy wykorzystać do tego odpowiednią wkładkę. Połowę pustaka, który wykonany jest z betonu gipsowego można uzyskać przez przecięcie piłą normalnego pustaka. Ściany powinny mieć grubość jednego pustaka, czyli 20 centymetrów. Są one wykonywane z pustaków poprzez układanie ich na styki bezpośrednio bez używania zaprawy. Styki w przypadku pionowych pustaków powinny być układane w warstwach mijankowo. Wiązanie pustaków w warstwach lub pomiędzy nimi można uzyskać przez wypełnienie kanalików styków drobnym żużlobetonem lub gruzobetonem. Robi się to na spoiwie gipsowym lub wapiennym.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com