fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wybór rodzaju konstrukcji

Na wybór rodzaju konstrukcji ma wpływ wiele czynników. Jednymi z nich są dane gruntowne. Wśród nich wyróżniamy: nośność gruntu, jednolitość, wielkość osiadania, poziom wody gruntowej czy warunki lokalne takie jak szkody górnicze. Na gruntach o jednolitej strukturze i o małych osiadaniach stosuje się ustroje sztywne i statycznie niewyznaczalne. Natomiast w przypadku   gruntów o dużych lub niejednolitych osiadaniach stosuje się raczej ustroje statycznie wyznaczalne. Przy projektowaniu hal oprócz kryteriów technicznych bierze się pod uwagę kryteria ekonomiczne.[uprawnienia budowlane testy] Najistotniejszymi z nich są wskaźniki zużycia materiałów, nakładu robocizny i koszt ogólny budowy. Elementami konstrukcyjnymi hal są fundamenty, ściany nośne lub słupy, ewentualnie belki podsuwnicowe, belki wieńczące oraz przekrycie.
Elementami wiążącymi słupy w kierunku podłużnym hali są belki podsuwnicowe i belki lub podciągi wieńczące

Wybór rodzaju konstrukcji
Wybór rodzaju konstrukcji

Poziom wody gruntownej

Poziom wody gruntowej jest bardzo ważny przy projektowaniu konstrukcji. Ma on wpływ na głębokość posadowienia. Przy budowie wszelkiego rodzaju budowli powinno unikać się wykonywania fundamentów w wodzie.[akty uprawnienia budowlane]

Oświetlenie pomieszczeń przemysłowych

W celu zapewnienia dobrej wydajności pracy powinno się zapewniać dobre oświetlenie w pomieszczeniach przemysłowych. Ma ono również wpływ na higienę i bezpieczeństwo pracy. Oświetlenie powinno charakteryzować się dostatecznym natężeniem, zależnym od rodzaju pracy, i dostateczną równomiernością.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Kryteria architektoniczne

Mamy cztery główne kryteria architektoniczne w wyborze rodzaju konstrukcji. Pierwszym z nich jest uzyskanie wrażenia uzyskanie wrażenia lekkości całej hali oraz jej detali. Drugie mówi o zapewnieniu prostoty detali i ich małej różnorodności. Kolejnym jest unikanie stosowania detali służących jedynie dekoracji, które nie są związane z konstrukcją budynku. Ostatnie z kryteriów mówi o wyborze właściwej formy otworów świetlnych. Chodzi tu o okna i świetliki. Pierwsze z nich decydują o wyrazie architektonicznym. Świetliki przy odpowiedniej kombinacji oszklonych powierzchni pionowych i pochyłych stwarzają akcenty dla bryły budynku hali.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Belki wieńczące

Belki wieńczące stanowią podłużne usztywnienie hal bez suwnic. Natomiast w halach z suwnicami, spełniają one rolę dodatkowego usztywnienia. Belki wieńczące stanowią również wykończenie konstrukcji dachowej. Liczba typów belek wieńczących jest bardzo duża. Jeśli chodzi o kształt belki wieńczącej zależy on od sposobu uformowania gzymsu i rynny oraz od tego czy leżą one w linii okapu, czy też pomiędzy nawami hali. W przypadku większych rozstawów belki te stanowią podciągi niosące pośrednie dźwigary dachowe.

Inne rodzaje belek

Belki i podciągi, zależnie od sposobu łączenia ich na słupach, są obliczane jako wolnopodparte lub jako ciągłe. Ciekawym rozwiązaniem są belki korytkowe. Ten rodzaj belek może być projektowany zarówno w przęśle, jak i na podporze jako przekroje teowe. Belki cokołowe mają w zwyczaju opierać się bezpośrednio na stopach. Są one zazwyczaj wykonywane ze zwykłego betonu.[uprawnienia budowlane]

Układy ramowe

Gdy mamy ograniczoną wysokość konstrukcyjną przekrycia, a potrzebna jest znaczna jego rozpiętość stosuje się układy ramowe. W budownictwie przemysłowym w konstrukcjach budynków produkcyjnych i pomocniczych stosuje się układy ramowe jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe. Zależnie od rodzaju gruntu są one sztywne lub przegubowo połączone ze stopami fundamentowymi i sąsiednimi elementami konstrukcji nośnej. Ustawienie ramy powinno być w kierunku, w którym wymagana jest większa sztywność budynku. [segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com