fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W roku 1963 M. Zajbert przeprowadziła analizę oddziaływania na siebie stykających się ze sobą dwóch warstw, z których jedną jest ciepły beton, a drugą zamrożony grunt.[egzamin na uprawnienia budowlane] Na podstawie tej analizy wykazano, że przy odpowiedniej temperaturze betonu oraz na skutek egzotermii cementu pewna część warstwy gruntu, która przylega bezpośrednio do betonu może ulegać na jakiś czas rozmrożeniu. Jeżeli beton będzie utrzymywany w temperaturze dodatniej to ulegnie procesowi wiązania. Poprzez zastosowanie tego zabiegu przez kilka dni wystarczy, żeby warstwa przyciosowa betonu posiadała wystarczającą wytrzymałość i żeby ta warstwa mogła być wliczana do pracującego przekroju betonowego. W dzisiejszych czasach bardzo często warstwy betonu, która ma 10 centymetrów nie zalicza się do pracującego przekroju obudowy betonowej.[segregator uprawnienia budowlane]

Wpływ zamrożonego gruntu na ciepły beton
Wpływ zamrożonego gruntu na ciepły beton

Wykres wpływu na beton

Wpływ wyżej opisany może zostać przedstawiony na wykresie. Linia 1 znajdująca się na nim opisuje wyjściowy stan temperatury. Oznacza to moment przed ułożeniem mieszanki betonowej. W tym przypadku temperatura gruntu jest równa w przybliżeniu temperaturze powietrza i jest ona ujemna. Druga z linii opisuje stan temperatur od razu po wrzuceniu mieszanki betonowej do obudowy.[uprawnienia budowlane] Dochodzi do to topnienia gruntu na styku ciepłej mieszanki betonowej oraz zamrożonego gruntu. W tym miejscu temperatura wynosi 0 stopni, żeby gwałtownie móc się wznosić w betonie i opadać w gruncie. Kolejna z linii przedstawia stan temperatur w momencie, gdy dochodzi do intensywnej egzotermii cementu. W tej sytuacji grunt się rozmraża do pewnej głębokości i odsuwa się zamrożona warstwa od betonu. Czwarta z linii mówi o stanie, gdy poważnie wyczerpuje się zapas ciepła w betonie i dochodzi do ponownego zamarznięcia gruntu aż do styku z betonem. Jeżeli wychodzimy z założenia, że beton jest dobrze izolowany od strony powietrznej to można przyjmować, że główna wymiana ciepła odbywa się pomiędzy betonem oraz gruntem.[uprawnienia budowlane testy]

Wskazówki wykonywania betonu w obudowach

Na podstawie wyżej wspomnianych analiz można utworzyć kilka praktycznych wskazówek. Po pierwsze zmniejsza się przekroje obudowy i następnie wlicza do pracy cały przekrój betonowy. Kolejną wskazówką jest ograniczenie podgrzewania betonu. Należy tu pamiętać o tym, że beton w pierwszych dniach dojrzewa w temperaturach wyższych niż 0 stopni. Należy przyjmować tu, że warstwa rozmrożonego gruntu dosięga od 20 do 50 centymetrów. Odbywa się to w sytuacji, gdy temperatura betonu jest większa od 15 stopni, a temperatura ociosu nei jest niższa od -5 stopni.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Praktyka projektowania

Wyżej opisane zalecenia oraz wskazówki powinny być traktowane orientacyjnie. W praktyce jednak należy przeprowadzać pełną analizę obliczeniową.  Konstrukcje budowlane przekazują obciążenia na grunt poprzez fundamenty. Grunt jest określany jako ośrodek nieciągły, który znacznie różni się swoimi właściwościami od normalnie stosowanych materiałów budowlanych do których możemy zaliczyć między innymi beton czy żelbet. Podczas projektowania jakiegokolwiek obiektu powinno się go wymiarować w taki sposób, żeby zapewniona została trwałość oraz stateczność w pewnym określonym okresie amortyzacyjnym.[akty uprawnienia budowlane] W celu spełnienia tych warunków podłoże, które będzie współpracować z konstrukcja powinno odpowiadać specjalnym wymaganiom. Trwałość budowli jest uzależniona między innymi od prawidłowej pracy podłoża. Fundament natomiast stanowi część podziemną konstrukcji, która musi zapewniać prawidłowość pracy tego właśnie podłoża.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com