fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wpływ wychylenia się obiektu budowlanego z pionu

Dla zadań użytkowych bardzo duży wpływ ma wychylenie się obiektu budowlanego z pionu. Powoduje ono często zakłócenia w procesie eksploatacji. W celu uchronienia się przed tym stosuje się znaczne zapasy w gabarytach. Przykładowo w prześwitach szybów windowych lub w specjalnych urządzeniach rektyfikacyjnych. W szczególności należy uważać przy fundamentach maszyn i jezdni transportowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

wychylenia się obiektu budowlanego z pionu
wychylenia się obiektu budowlanego z pionu

Projektowanie hal przemysłowych

Hale przemysłowe projektuje się podobnie do innych obiektów budowlanych o dużych rzutach poziomych. Ich konstrukcja powinna zapewniać stateczność i pełną użytkowość obiektu. Przy zapewnieniu tych właściwości konstrukcja ma zdolność do odkształcania się wraz z terenem. Halom powinno zapewniać się statycznie względnie geometryczny podatny ustrój konstrukcyjny w przekrojach poprzecznych i podłużnych. Ten ustrój trzeba też dzielić poprzecznymi, podłużnymi i narożnymi przerwami dylatacyjnymi na niezależne od siebie pracujące segmenty, nawy i elementy. Jeśli chodzi o dach i ścian należy zadbać o zapewnienie warunków izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej. Podczas całego okresu użytkowania konstrukcji musi być zapewniona wymagana szczelność. W halach tego rodzaje występują jezdnie podsuwnicowe. Konstruuje się je tak, aby zapewniały odpowiednie rektyfikacje po wystąpieniu przemieszczeń podłoża.

Budowa długich i krótkich hal

Długie hale można budować z wykorzystaniem różnych ustrojów konstrukcyjnych. W zależności od nich i wskaźników odkształceń podłoża dzieli się poprzecznymi przerwami dylatacyjnymi na segmenty 1-5 polowe. Przerwy te powinny być umieszczone w płaszczyznach pionowych i przebiegać przez ściany podłużne, dach i fundamenty hali.[uprawnienia budowlane] W przypadku ustrojów szkieletowych po każdej stronie przerwy należy projektować oddzielne słupy. Niosą one niezależnie od siebie konstrukcje segmentów. W tym przypadku dolne przeguby słupów można zastępować wąską ławą fundamentową. Po wychyleniu się słupa w niej zamontowanego działa ona podobnie do przegubu sprężystego. Gdy nasz przekrój ma dwa słupy wahadłowe, to może być również stosowany dla hal krótkich. Hale takie mogą nie posiadać poprzecznych przerw dylatacyjnych. Jej stateczność zapewniają przestrzennie współpracujące usztywnione w swoich płaszczyznach ściany poprzeczne, podłużne i połać dachowa.[uprawnienia budowlane testy]

Hale dwu lub więcej nawowe

W zależności od wskaźników odkształcenia terenów stosuje się różne segmenty. Przykładowo w przekroju podłużnym hal są to segmenty dłuższe- wielopolowe. Występują one tylko dla niedużych wartości tego wskaźnika. Gdy mamy do czynienia z jego dużymi wartościami to wykorzystujemy segmenty krótkie. Czasami nawet jednopolowe. Są one wydzielane poprzecznymi przerwami dylatacyjnymi.[akty uprawnienia budowlane]

Ustrój nośny ściany podłużnej

Ustroje nośne ściany podłużnej występują w konstrukcjach ryglowych. Składają się one z pięciopolowych segmentów. W każdym z segmentów pole umieszczone jest po środku na sztywną ramę połączoną przegubowo. Połączenie to działa z pozostałymi ryglami i słupami segmentu poprzez oczepy i lawy fundamentowe. Pola szkieletu takiej konstrukcji wypełnia się przy pomocy murów i okien.[segregator uprawnienia budowlane] Innym ustrojem do wyżej opisanego jest taki, który otrzymuje się poprzez łączenie przegubowo środkowego słupa z pozostałymi słupami segmentu. Robi się to jedynie za pomocą oczepów, bez dodatkowego kotwienia ich fundamentów. W takim przypadku słupy przydylatacyjne segmentów mogą spoczywać na wspólnym fundamencie. Belki podsuwnicowe osadza się na słupach tak aby były statycznie wyznaczalne. Dla każdego przęsła należy dobrać jedno łożysko przesuwne i drugie przegubowo nie przesuwające się.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com