fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewodność cieplna jaką posiada beton keramzytowy uzależniona jest głównie od jego ciężaru objętościowego oraz wilgotności. Jeżeli w ich składzie zwiększymy ilość cementu to dojdzie do zwiększenia wartości ciężaru objętościowego, a co za tym idzie przewodności cieplnej. Można więc powiedzieć, że jeżeli chcemy uzyskać beton o jak najlepszych właściwościach ciepłofizycznych powinniśmy minimalizować ilość spoiwa.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Powinno mieć ono jednak jak najlepszą jakość. Na przewodność cieplną również wpływ ma wielkość porów. Dla betonów gruboporowatych współczynnik przewodności cieplnej jest o 10-20% wyższy niż w betonach drobnoporowatych, które posiadają taki sam ciężar objętościowy. Jeśli chodzi o zawilgocenie to przy jego występowaniu wzrost przewodności cieplnej jest dość duży. W publikacjach różnych autorów wartości współczynnika przewodności cieplnej oraz jego przyrostów w zależności od czynników różnią się od siebie. Największe wartości przyrostów możemy zaobserwować w betonach posiadających dodatki piasku kwarcowego. Z tego powodu nie powinno wykorzystywać się tych dodatków do betonów izolacyjnych. Obecnie nie są dokładnie przebadane betonu wykonywane z kruszywa agloporytowego.[uprawnienia budowlane testy]

Wpływ na przewodność cieplną betonu keramzytowego
Wpływ na przewodność cieplną betonu keramzytowego

Betony z kruszywa ze spiekanych popiołów lotnych

Betony można również wykonywać z kruszywa ze spiekanych popiołów lotnych. Nie są one jednak dokładnie przebadani ani w Polsce, ani za granicą. Według Chabrela betony, które produkowane są z tego rodzaju kruszywa mają nieco gorsze własności niż betony, do których wykorzystuje się żużel pumeksowy lub ewentualnie granulowany. Powodem tego jest większa sorpcyjność kruszywa, która wynika z większej wilgotności ustabilizowanej betonu. Według Chabrela wartość współczynnika przewodności cieplnej dla betonów z kruszywa ze spiekanych popiołów lotnych wynosi 0,3 dla ciężaru objętościowego wynoszącego 1100 kg/m3. Wspomina jednak o tym, że wartość ta jest przybliżona, ponieważ badania były przeprowadzane na małych próbkach.[segregator uprawnienia budowlane]

Ocena mrozoodporności betonów lekkich kruszywowych

Ocena mrozoodporności betonów lekkich kruszywowych charakteryzuje się dość dużymi rozbieżnościami. Głównym warunkiem odporności betonów na zamrażanie jest ich minimalna wytrzymałość. Często można ją określić poprzez podanie najmniejszej zawartości spoiwa. Na mrozoodporność betony nie zawsze decydujący wpływ ma mrozoodporność samego kruszywa. Według Reinsdorfa jeżeli do betonów wykorzystywany jest żużel pumeksowy, a wytrzymałość tego betonu wynosi powyżej 50 kg/cm2 to można powiedzieć, że jest on mrozoodporny.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku betonów ze spiekanych łupków według Reinsdorfa wytrzymałość powinna wynosić przynajmniej 50 kg/cm2 , aby uzyskać mrozoodporność. Odmienne zdanie posiada Gaca. Według niego wartość ta powinna wynosić co najmniej 140 kg/cm2.

Wartości dla betonów jamistych

W przypadku betonów jamistych o mniejszej wytrzymałości wynoszącej około 30-50 kg/cm2 oraz zawartości cementu wynoszącej 200 kg/m3 według Roszaka nie obserwuje się większe spadku wytrzymałości. Wynosi on około 20%. Pietras uznał za dolną granicę zawartości cementu wartość 180 kg/m3. Popiera on również tezę, że spadek wytrzymałości nie przekracza zazwyczaj 20%.[akty uprawnienia budowlane]

Betony z żużla paleniskowego

Odmienne zachowanie możemy zauważyć w betonach wykonywanych z żużla paleniskowego. Jeżeli posiada ona znaczną zawartość niespalonego węgla to może negatywnie wpływać na mrozoodporność. Podejmowane były nawet próby powiązania zawartości strat prażenia z minimalna wymaganą zawartością spoiwa. Ogólnie po 15 cyklach zamrażania przyjmowano dozwolony spadek wytrzymałości wynoszący 20%.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com