fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wieńce żelbetowe mogą nadawać sztywność konstrukcyjną układowi budynku i wspomagać równomierne przekazywanie obciążeń ze stropów. Wykonuje się je w takich sytuacjach na wszystkich ze ścianek konstrukcyjnych. Powinny mieć one taką samą markę betony co strop. Zbroi się je czterema wkładkami. W przypadku ścian zewnętrznych, których grubość wynosi 24 centymetry szerokość wieńców wynosi 18 centymetrów. Dla ścian 37 centymetrowych szerokość ta wzrasta do 24 centymetrów. Wieńce znajdujące się w ścianach zewnętrznych powinno się osłaniać izolacją termiczną. Może mieć ona postać bloczków gazobetonowych. Dolna powierzchnia wieńca powinna znajdować się o 2-3 centymetry niżej niż spód stropu. Górna powierzchnia natomiast jest na różnym poziomie niż wierzch stropu. uprawnienia budowlane testy

Wieńce żelbetowe
Wieńce żelbetowe

Nadproża nadokienne i naddrzwiowe

Nadproża nadokienne i naddrzwiowe zazwyczaj są wykonywane z prefabrykowanych belek żelbetowych. Wybiera się do tego typ L-22. Lepszym jednak rozwiązaniem jest zastosowanie beleczek prefabrykowanych wykonanych z gazobetonu, które są zbrojone. Belki nadprożowe powinny być oparte na ścianach na długości wynoszącej co najmniej 20 centymetrów. egzamin na uprawnienia budowlane

Ściany kolankowe, bruzdy i gzymsy

Ściany kolanowe, które wykonuje się na poddaszach budynków użytkowych powinny mieć grubość 24 albo 38 centymetry. W przypadku stosowania grubości 24 centymetrów ściany powinno wzmacniać się pilastrami. Ich przekrój wynosi minimalnie 13×50 centymetrów. Rozstawia się je nie rzadziej niż co 2 metry. Gzymsy wieńczące, które znajdują się na ścianach gazobetonowych najczęściej wykonywane są w postaci płyt żelbetowych wylewanych. uprawnienia budowlane Wysuwa się je na zewnątrz, aby osłonić ściany przed zawilgoceniem powodowanym wodami opadowymi. Zakotwienie gzymsu można wykonać przez stosownie prętów zbrojenia z gzymsu, które wpuszcza się w spoiny pionowe muru. Wartość współczynnika stateczności gzymsu musi wynosić co najmniej 1,5. Przy gzymsach międzypiętrowych ważne jest zadbanie, aby nie powstawały tam mostki termiczne. Bruzdy i wnęki w ścianach gazobetonowych nie mogą być wykonywane poprzez wykuwanie. Jest to spowodowane słabą strukturą materiału. Bruzdki mogą być wykonywane jedynie dla przewodów elektrycznych. Wykonuje się je wtedy przy pomocy specjalnych skrobaczek i wiercenia otworów okrągłych stosując ręczne lub elektryczne wiertarki. uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane

Bloki gazobetonowe

W ścianach wypełniających konstrukcje szkieletowe często stosuje się bloki gazobetonowe. Można je stosować jedynie w sytuacji, gdy rozstaw w świetle słupów jest równy wielokrotności wymiaru bloków. Dla takiej sytuacji powierzchnie licowe słupów cofa się w stosunku do lica ściany o wartość około 7 centymetrów. Dzięki temu ściana wypełniająca osłania konstrukcję żelbetową. Izolację termiczną słupów należy odpowiednio wzmocnić. Można zrobić to poprzez dodanie płytek pilśniowych na ich licowej powierzchni. Warstwa, która ociepla wieńce i nadproża powinna być układana w deskowaniu i połączona z konstrukcją przez druty kotewek, które umieszcza się w spoinach bloczków gazobetonowych. segregator uprawnienia budowlane

Obciążenie wiatrem w budynkach parterowych

Budynki parterowe są mocno obciążone wiatrem. Obciążenie to wpływa w dużym stopniu na wartości naprężeń występujących w przekrojach filarów międzyokiennych. Ściany gazobetonowe mają małą stateczność podczas działania na nie sił poziomych od wiatru. Z tego powodu należy wykonywać je w miarę równocześnie na całej długości ze ścianami poprzecznymi usztywniającymi. W późniejszych terminach można wykonywać jedynie ściany, które są nie przewiązane ze ścianami nośnymi. akty uprawnienia budowlane

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com