fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki prawidłowego betonowania

Nadrzędnym warunkiem prawidłowego betonowania jest wykonanie mieszanki betonowej zgodnie z zasadami. Układanie betonu należy wykonywać przy jednoczesnym zagęszczaniu mieszanki. Wybór betonu nie powinien być przypadkowy. Specjalnie ustala się wymagania techniczne jakie powinien spełniać ten budulec.

Beton można wykonać na budowie lub zamówić z wytwórni.

 

Prace przygotowawcze przed betonowaniem

Aby móc przystąpić do betonowania należy wcześniej sprawdzić czy została stwierdzona prawidłowość wykonania robót poprzedzających betonowanie czyli:

  • wykonanie deskowania i rusztowań
  • odpowiednie wykonanie zbrojenia i usytuowanie go zgodnie z projektem
  • prawidłowe wykonanie betony zgodnie z recepturą lub odebranie gotowego betonu z wytwórni
  • przygotowanie miejsca pod betonowanie lub oczyszczenie miejsca przed ponownym betonowaniem jeśli miała miejsce przerwa robocza
  • wykonanie warstw izolacyjnych i szczelin dylatacyjnych

 

Deskowanie

Na początku deskowanie powinno być oczyszczone z brudu, ewentualnych śmieci i rdzy, szczególnie dolne części słupów i ścian. Następnie na powierzchnię betonowaną należy rozprowadzić środek uniemożliwiający przywarcie betonu do podłoża np. Emulsje lub preparaty antyadhezyjne (stosujemy tylko w przypadku gdy używamy deskowanie wielokrotnego użytku). Natomiast gdy deskowanie będzie użyte jednokrotnie to zwilżamy je wodą.

 

Prawidłowe betonowanie

Podstawową zasadą dobrego betonowania jest niedopuszczenie do powstania tak zwanych raków konstrukcji betonowej/żelbetowej. Aby temu zapobiec przy betonowaniu z poziomu 1-2m nad powierzchnią stosujemy rynny spustowe. Gdy 2-3 metry nad powierzchnią rynny spustowe z lejami zsypowymi, a na wyższych wysokościach używa się rury teleskopowe. Do betonowania konstrukcji z dużą precyzją o małych porcjach stosuje się żurawie budowlane.

Aktualnie bardzo powszechne jest stosowanie pomp betonowych i układanie mieszanki bezpośrednio z rurociągu.

 

Warunki atmosferyczne a betonowanie

Umieszczenie mieszanki betonowej w formie lub deskowaniu powinno nastąpić przed początkiem wiązania cementu czyli około 1 godzinę przy temperaturze wyższej niż 20°C i 1,5 godziny przy temperaturze poniżej 20°C.

Czasami następuje taka sytuacja, w szczególności przy tworzeniu elementów monolitycznych, że występuje potrzeba przerwania czynności betonowania. Miejsce, w którym podjęto taką decyzję nazywamy przerwą roboczą. Przerwy robocze uwzględnione są w projekcie lub przynajmniej skonsultowane z projektantem ze względu na powstanie ewentualnego osłabienia konstrukcji w miejscu nieciągłości. Po wznowieniu betonowania konieczne jest systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z pomostów i rusztowań.

Ważne jest przestrzeganie zasad BHP oraz unikanie bezpośredniego kontaktu betonu ze skórą.

Pielęgnacja betonu

Podczas betonowania nie tylko ważne jest prawidłowe ułożenie mieszanki, ale również odpowiednia pielęgnacja powierzchni zabetonowanej. Świeży beton powinien być chroniony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Należy dbać o to, aby beton nie utracił wilgotności. Nawilżanie go nie może się odbywać za pomocą specjalnych środków zabezpieczających, również za pomocą mat. Ochrona obejmuje też niekorzystne działania mrozu.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com