fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki pracy dla płyty czołowej

W celu polepszenia warunków pracy płyt czołowych przesuwa się obydwa filary w kierunku środka sekcji. Takie rozwiązanie powoduje skrócenie rozpiętości podporowej płyty. Tym samym moment dodatni w płycie redukuje się w skutek wytworzenia się ujemnych wartości momentów wywoływanych przez parcie wody na wsporniki. Jeżeli w tym przypadku obydwa z filarów połączy się ze sobą w miejscu dolnej wody zapora dwufilarowa może upodobnić się do jednofilarowej konstrukcji o filarze wydrążonym.[akty uprawnienia budowlane] Przykładem takiej zapory jest znajdująca się we Włoszech Inferno, czy zapora Dixence wybudowana w Szwajcarii. W tym przypadku szczelina dylatacyjna, która oddziela poszczególne sekcje jest otwarta do pewnej ustalonej głębokości. Taki zabieg powoduje boczne parcie wody na głowicę danej sekcji występujące obustronnie. Zapewnia on również lepszą statyczną pracę głowicy.[uprawnienia budowlane testy]

Warunki pracy dla płyty czołowej
Warunki pracy dla płyty czołowej

Zapora typu Marcello

Zapora typu Marcello jest jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań zapór dwufilarowych. Skonstruowana została ona w 1938 roku przez C. Marcello. Zapora tego typu umożliwia uzyskiwanie oszczędności w objętości betonu w porównaniu do zapór ciężkich. Gwarantuje ona również lepszą pracę statyczną. Należy pamiętać, że symetryczne i proste kształty zapory nie zmieniają kosztu jednostkowego betonu przez co nie jest on większy od kosztu betonu w przypadku zapór ciężkich. Tego typu zapory budowane są we Włoszech, Grecji, Brazylii, Portugalii oraz w Japonii.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Korpus zapory Marcello

Konstrukcja korpusu zapór typu Marcello złożona jest wyłącznie z sekcji typowych o szerokości 22 metrów. Mają one te same kształty i typy wydrążeń, a zmienne wysokości które dostosowywane są do profilu danej doliny w której się znajdują. Jej profil poprzeczny ma kształt równoramiennego trójkąta o jednakowym nachyleniu ramion. Grubość ściany odwodnej oraz odpowietrznej może być zmienna.[uprawnienia budowlane] Ściany boczne filarów są pionowe i mają jednakową grubość. Wykonuje się je tak, aby szerokość wydrążenia znajdującego się wewnątrz sekcji miała takie same wymiary na całej wysokości zapory. Szczelność dylatacji pomiędzy kolejnymi sekcjami zapewniają specjalne uszczelnienia. Podczas procesy nakładania betonowej masy pozostawia się szwy robocze. Ich kształt odpowiada przebiegowi trajektorii najmniejszych możliwych naprężeń głównych występujących w tej konstrukcji. Następnie szwy te należy zacementować zaraz po związaniu się betonu w danej sekcji zapory.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Obliczenia dla zapory Marcello

Można stwierdzić, że zapora typu Marcello jest jedną z najbardziej znormalizowanych zapór oszczędnościowych. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że jedną z najlepiej znormalizowanych wśród zapór betonowych. Obliczenia tej zapory często wykonuje się tak, jak dla zapór jednofilarowych. Przez to, że mamy w tym przypadku układ symetryczny danej sekcji naprężęnia możemy wyznaczać jedynie dla połowy sekcji. Podczas ich określania należy uwzględnić działanie siły wyporu w miejscu głowicy danej sekcji. Podczas wyznaczania odkształceń zapory oraz podłoża należy uwzględnić sprężystość podłoża. W wydrążeniach konkretnych sekcji powinna panować jednakowa stała temperatura, której wartość odpowiada średniej temperaturze w ciągu roku dla danej okolicy. Można uzyskać to przez odpowiednie dobranie grubości ścian sekcji, które ograniczają wymianę ciepła pomiędzy zaporą, a otoczeniem.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com