fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uzyskanie uprawnień budowlanych

Uzyskanie uprawnień budowlanych umożliwia pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na terenie Polski. Należy jednak spełnić określone wymagania. Zalicza się do nich przede wszystkim odpowiednie wykształcenie techniczne w potrzebnej specjalności. Ponadto należy też odbyć praktykę zawodową, która będzie dopasowana do stopnia skomplikowania i rodzaju prowadzonej działalności. Bierze się tutaj też pod uwagę inne wymagania, których spełnienia oczekuje się od pełniącego daną funkcję. Ostatnim krokiem jest zdanie egzaminu. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne

Uzyskanie uprawnień budowlanych byłoby niemożliwe, gdybyśmy nie podeszli do egzaminów lub ich nie zaliczyli. Egzamin sprawdza bowiem znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania zdobytej wiedzy technicznej w praktycznym działaniu. Składa się go przed komisją egzaminacyjną, którą powołał właściwy miejscem organ samorządu zawodowego lub inny, wyznaczony do tego celu organ. Wszystkie koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi oczywiście kandydat na uprawnienia. Opłaty corocznie ustanawia izba samorządu zawodowego i ogłasza je na swojej stronie internetowej. (program uprawnienia architektoniczne)

Uzyskanie uprawnień budowlanych – zwieńczenie ciężkiej pracy

Potwierdzenie kwalifikacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to zwieńczenie naszych starań o uprawnienia budowlane, które uzyskujemy na drodze decyzji. Za wydanie tego dokumentu są odpowiedzialne organy samorządu zawodowego. Szczęśliwi posiadacze uprawnień budowlanych są wpisywani do centralnego rejestru i na listę członków właściwej miejscem izby samorządu zawodowego. Poświadcza się to zaświadczeniem, które ma określony termin ważności. Ten dokument również jest wystawiany przez izbę samorządu zawodowego. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Uzyskanie uprawnień budowlanych – bezpieczeństwo

Posiadacze uprawnień budowlanych i pełniący samodzielne funkcje w budownictwie są zobowiązani do bezpiecznej pracy w ramach swojej funkcji. Oznacza to staranną pracę w zgodzie z przepisami i wiedzą techniczną. Musi ona być dobrze zorganizowana i mieć wzgląd na jakość prowadzonych działań. Wedle obowiązujących przepisów samodzielne funkcje techniczne mogą też pełnić obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem jest jednak posiadanie właściwego wykształcenia oraz co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com