fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uniwersalne segmenty jednokondygnacyjne

W celu ograniczenia typorozmiarów prefabrykatów opracowano w Polsce uniwersalne segmenty jednokondygnacyjnych hal przemysłowych. Są one oparte na ujednoliconych parametrach podstawowych takich jak wysokość, rozpiętość, rozstaw słupów i obciążenia transportem.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Uniwersalne segmenty jednokondygnacyjne
Uniwersalne segmenty jednokondygnacyjne

Unifikacja segmentów

Ogólnie w budownictwie dysponujemy 50 segmentami zunifikowanymi. Prace unifikacyjne zostały oparte na ankiecie, która miała na celu wykazać najczęściej stosowane siatki słupów. Okazało się że najczęściej wykorzystywaną jest siatka słupów 12×18 m w halach bez suwnic oraz siatka 6×8 m w halach z suwnicami. Wysokość ma 6 i 7 metrów, a suwnicę nośność wynoszącą do 5 T.[uprawnienia budowlane testy]

Segment uniwersalny

Na podstawie unifikacji segmentów został stworzony uniwersalny, z którego można zestawiać różne hale. Segment ten ma 4 rodzaje przekryć dachowych. Wyróżniamy ze świetlikami, bez świetlików, ocieplone i nieocieplone. Są też cztery różne warianty usytuowania: w narożu hali, od czoła nawy środkowej, w środku nawy bocznej i w środku nawy środkowej. Hale z segmentów zunifikowanych można zestawić z 19 elementów prefabrykowanych.[segregator uprawnienia budowlane]

Przykład dzisiejszego budownictwa przemysłowego

Hale na terenie zakładów petrochemicznych w Płocku bardzo dobrze charakteryzują nasze dzisiejsze budownictwo przemysłowe. Ich zasadniczą konstrukcję tworzy szkielet żelbetowy. Stopy są fundamentami słupów, a fundamentami murowanych ścian wewnętrznych i szczytowych są ławy betonowe. Sam szkielet skonstruowany jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych utwierdzonych w fundamentach.[akty uprawnienia budowlane] Słupy te w kierunku poprzecznym pracują na siły poziome wspornikowo, w kierunku podłużnym zaś usztywnione są w przęsłach skrajnych lub pośrednich za pomocą stalowych skratowań krzyżowych. Dodatkowe usztywnienie stanowią osłonowe płyty ścienne przyspawane do słupów lub też odcinki ścian wmurowane między slupy. Pary słupów ustawione na wspólnych fundamentach i przecięcia dachu tworzą dylatacje. Podsuwnicowe belki tworzy się zazwyczaj jako stalowe. Są one spawane z profili walcowanych.[uprawnienia budowlane]

Przykład konstrukcji hali całkowicie prefabrykowanej

W Marysinie Wawerskim pod Warszawą mamy przykład ciekawego rodzaju hali. Jest to hala wybudowana dla Związku Spółdzielni Mleczarskich. Cała konstrukcja hali z wyjątkiem fundamentów uformowanych na mokro jest całkowicie prefabrykowana. Z powodu niejednolitego gruntu pod halą zamiast stóp fundamentowych wykorzystano tam ławy żelbetowe ze szklankami do osadzenia prefabrykowanych słupów. W hali zastosowane są dwa rodzaje słupów. Pierwsze z nich są niższe ścian zewnętrznych naw bocznych i są zakończone widełkami. Drugie natomiast wyższe międzynawowe – ze wspornikami pod dźwigary naw bocznych i pod belki podsuwnicowe. Dźwigary strunobetonowe naw bocznych i kablobetonowe dźwigary nawy środkowej są podtrzymywane przez słupy. W kierunku podłużnym słupy są związane za pomocą teowych belek podsuwnicowych i belek wieńczących.

Przykład hali wielonawowej

W Niemczech możemy zauważyć ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne. Są to hale wielonawowe oparte na siatce słupów od 12x12m do 20×20 m. Takie hale są montowane z trzech rodzajów elementów. Elementy dachowe o przekroju w kształcie litery U tworzą przekrycie fałdowe. Opierają się one swobodnie na podciągach, które zawierają od razu rynnę. Podciągi natomiast oparte są na słupach, w których umieszcza się rury spustowe. W celu oświetlenia hali wbetonowuje się małe wstawki z tworzywa sztucznego w ścianki elementów dachowych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com