fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Układ tektoniczny

Dążąc do rytmiczności i jednorodności układu należy wziąć pod uwagę takie zagadnienia jak:

1) zapewnienie możliwości podwyższenia hali w momencie, kiedy doszłoby do zmiany urządzeń transportu górnego,

2) dążenie do jak najszerszego wykorzystania dokumentacji typowej bądź powtarzalnej,

3) uzgodnienie rozwiązań technologicznych z:

– zasadami prawidłowego układu tektonicznego (uprawnienia budowlane 2021),

– wymaganiami prawidłowego przebiegu wewnętrznej sieci instalacji usługowych,

4) zapewnienie możliwości powiększenia powierzchni użytkowej hali poprzez dobudowanie później:

– segmentów,

– sekcji,

– całych naw,

5) ustalenie siatki słupów w ten sposób, żeby nie utrudniały procesu produkcji i transportu,

6) dostosowanie siatki słupów do układu modułowego z jednoczesnym zarezerwowaniem odpowiedniej przestrzeni pod rozbudowę,

7) dążenie do maksymalnego rozstawienia słupów w razie przyszłej modernizacji zakładu czy zmiany użytkownika,

8) dążenie do stosowania:

– prefabrykowanych ustrojów,

– prefabrykowanych układów przestrzennych z uwzględnieniem zastosowania prefabrykowanych ustrojów sprężonych i innych nowoczesnych ustrojów oszczędnościowych,

9) wybór systemu oświetlenia hali:

– decydując się na światło można wybrać światło dzienne lub wyłącznie światło sztuczne (testy uprawnienia budowlane).

Układ tektoniczny
Układ tektoniczny

Wybór materiału konstrukcyjnego

Materiał konstrukcyjny powinno się wybierać, biorąc pod uwagę:

a) postulaty ekonomiczne z uwzględnieniem:

– aktualnej sytuacji na rynku,

– czynnika zmienności deficytu poszczególnych materiałów,

b) potrzeby wykorzystania środków obrony przeciwlotniczej oraz przeciwpożarowej,

c) szkodliwy wpływ czynników i procesów technologicznych na materiał:

– oddziaływanie chemiczne środowiska,

– dynamicznie pracujących maszyn,

– niebezpieczeństwo pożaru,

d) dyspozycje odnośnie izolacji termicznej i akustycznej,

e) wymagania w zakresie wentylacji,

f) warunki odprowadzenia wód opadowych (program egzamin uprawnienia 2021).

Wybór systemu konstrukcyjnego

Do zadań architekta i konstruktora, którzy działają w porozumieniu z technologiem, należy:

– wybór systemu konstrukcyjnego,

– wybór materiałów konstrukcyjnych,

– ustalenie ważniejszych szczegółów konstrukcyjnych.

Do rozstrzygania powyższych zagadnień należy wziąć pod uwagę poniższe kryteria:

– technologiczne,

– konstrukcyjne,

– ekonomiczne,

– architektoniczne,

– wykonawstwa.

Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego systemy konstrukcyjnego jest zależne od:

– przebiegu produkcji,

– transportu wewnętrznego,

– specyficznych warunków, które są właściwe dla danego rodzaju przemysłu.

Finalną wersję rozwiązania technologicznego należy uzgodnić z architektem (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Rozwiązanie to powinno być zgodne ze wskaźnikami, które są aktualne podczas projektowania budownictwa przemysłowego, a szczególnie w przypadku modułowej siatki słupów. Można zrezygnować z zasady siatki modułowej jedynie wtedy, kiedy jest to uzasadnione specjalnymi wymaganiami, czyli np. wielkością wytworów czy gabarytami maszyn.

Wybór systemu konstrukcyjnego oraz materiałów konstrukcyjnych z punktu widzenia wymagań technologicznych zależy od:

a) sposobu zaprojektowania siatki słupów:

– nie może ona hamować przebiegu produkcji ani transportu wewnętrznego,

– dzieli w odpowiedni sposób halę na nawy,

– wybór systemu bezsłupowego wewnątrz hali tam, gdzie nie można ich stosować z powodów technologicznych,

b) ustalenia niezbędnej wysokości hali w świetle w zależności od:

– przewidzianej aparatury i urządzeń transportowych,

– rodzaju i ilości suwnic,

c) ustalenie gabarytu hali i wysokości naw z wzięciem pod uwagę dodatkowej przestrzeni, która będzie potrzebna na dodatkowe urządzenia transportowe na skutek modernizacji, rozbudowy zakładu lub zmiany użytkownika,

d) zapewnienie dostatecznego dostępu światła dziennego do wnętrza hali w ilości niezbędnej dla danego rodzaju produkcji:

– gdy nie wystarczy światło boczne (np. w momencie, gdy wysokość hali jest stosunkowo nieduża w porównaniu z jej rozpiętością), konieczne jest, żeby ustalić rodzaj i ilości świetlików, a także ich położenie w stosunku do osi hali (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com