fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Głównym zadaniem typizacji jest określanie oraz ustalanie przedmiotów, które są przeznaczone do przemysłowej, seryjnej produkcji . Wykonuje się to w celu obniżenia kosztów ich wytwarzania przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości średniej do poziomy, który jest określony w normach. Typizacja jest skuteczna w momencie, gdy zachowane są jej pewne kryteria.[egzamin na uprawnienia budowlane]

seryjnej produkcji
seryjnej produkcji

Kryteria typizacji

Do kryteriów wcześniej wspomnianych zalicza się 7 głównych czynników. Po pierwsze należy uwzględnić funkcjonalne czynniki i programowe. Ich zadaniem jest zapewnienie przemienności funkcji oraz programów użytkowych. Kolejnym kryterium typizacji jest określenie liczny elementów oraz przedmiotów, które będą stypizowane w danej serii. Również ustala się stopień indywidualności lub powtarzalności przedmiotu. Kryterium to jest nazywane kryterium uprzemysłowienia.[segregator uprawnienia budowlane] Kolejne kryterium nazywane jest kryterium jednorodności wytwarzania. Polega ono na określeniu materiałowych i technologicznych sposobów prefabrykacji elementów lub przedmiotów stypizowanych. Kryterium wyboru techniki mówi o określeniu techniki wykonawczej, która będzie optymalna. Jej wybór uzależniony jest od stopnia wykończenia budowy, rozmiarów budynków oraz przedziału ciężarów elementów. Kryterium eksploatacyjne polega na określeniu czasu, który potrzebny jest do eksploatowania danej konstrukcji. Kolejnym kryterium jest kryterium ekonomiczne. Mówi ono o poziomie ekonomicznym oraz standardzie wyposażenia. Ostatnie z kryteriów jest organizacyjne. W nim znajdujemy informację o przebiegu czynności inwestycyjnych oraz cyklach wykonawczych.[uprawnienia budowlane]

Kompleksowe rozwiązanie

Podczas projektowania oraz wykonywania budynków wiejskich ważne jest spełnienie kilku warunków, aby typizacja była skuteczna. Pierwszym z nich jest stosowanie rozwiązań kompleksowych. Polegają one na opracowywaniu typowych układów technologiczno-funkcjonalnych. Obejmują one wszystkie możliwości rozwiązań praktycznych podczas stosowania typowych elementów konstrukcyjno-budowlanych. Możliwość zastosowania różnych układów przestrzennych dla typowych elementów powinno się sprawdzić w sposób teoretyczny na projektach. Powinno badać się je również na prototypach obiektów, przed tym jak zostaną one wprowadzone do masowego stosowania.[akty uprawnienia budowlane]

Unifikacja

Unifikację przeprowadza się w celu umożliwienia wprowadzenia do produkcji przemysłowej długich serii elementów. Taki zabieg jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Przed wprowadzeniem tego zagadnienia należy odpowiednio zbadać je teoretycznie. Robi się to w celu określenia optymalnej opłacalności przyjętego przez nas liczby typów elementów. Czasami dążenie do minimalnej liczby typów nie jest technicznie racjonalne oraz ekonomiczne.

Warunki do spełnienia typizacji

Oprócz wyżej wspomnianych do warunków, dzięki którym typizacja jest skuteczna zaliczamy również możliwość stosowania kompletnej mechanizacji procesów budowlano-montażowych. Podczas projektowania niezbędne jest przestrzeganie zasad dotyczących rozwiązywania kompletów typowych elementów a nie tylko ich fragmentów. Podczas typizacji niezbędne jest określenie kompleksowej organizacji robót.[uprawnienia budowlane testy] Chodzi tu o roboty, które w całości wykorzystują środki techniczne. Muszą one również zapewniać rytmiczny przebieg wszystkich prac. Tym sposobem możliwe jest skrócenie czasu wykonawczego. Transport, który będzie wykorzystywany podczas budowy musi być również szczegółowo i wnikliwie opracowany. Transportowane są elementy prefabrykowane. Podczas opracowania tego zagadnienia ważne jest uwzględnienie optymalnych ciężarów oraz gabarytów tych elementów. Ostatnim z warunków jest dążenia do eliminacji robót wykończeniowych, które są prowadzone w systemie rzemieślniczym. Lepiej jest wybierać rozwiązania, które polegają na wykorzystaniu elementów prefabrykowanych oraz elementów, które mogą być wykańczane bezpośrednio w wytwórni.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com