fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Typizacja bierna oraz czynna

Zmienność cech w typach musi być dopasowana w sposób rozsądny. Należy zadbać o to, żeby przedziały pomiędzy wzajemnie się dopełniały, a nie były od siebie za bardzo oddalone (uprawnienia budowlane 2021).

Typizacje można podzielić na dwa rodzaje: typizację bierną oraz czynną. Typizacja bierna charakteryzuje się wyborem, selekcją oraz segregacją typów – form, które już istnieją. Jej zadaniem jest ograniczenie dostępności tych typów w kolejnych procesach przemysłowych. Nie jest niezbędne, żeby projektować nowe typy elementów, które będą kompletem zestawów. Wyjątkiem jest uzupełnianie niektórych zespołów od czasu do czasu. Z kolei typizacja czynna występuje tam, gdzie zmniejsza się ilość typów, ale powstają jednocześnie nierównomierne różnice pomiędzy nimi. Żeby to wyeliminować, należy wyregulować szereg typów w serii. Dzieje się to na skutek eliminowania niektórych typów i tworzenia nowych, których cechy są już znane odgórnie.

typizacja budownictwa
typizacja budownictwa

Czasami może pojawić się sytuacja, że elementy typowe nie występują w jakiejś gałęzi budownictw, np. w budownictwie wiejskim. Oprócz tego może być tak, że występują, ale w sposób niewystarczający czy niepełny. Należy wtedy stworzyć nowe typy, które będą się charakteryzować cechami przydatnymi w założonych warunkach do produkcji długoseryjnej. Stworzenie ich odbywa się w oparciu o typizację funkcji i dokładne oraz wnikliwe rozpoznanie przedmiotu. To działanie również określane jest mianem typizacji czynnej (program na uprawnienia budowlane).

Badania typologiczne powinno być pierwszym krokiem do wyboru czy ustanowienia typu. Najważniejsze w tym wszystkim jest systematyka podlegających typizacji oraz przypuszczalna jej skuteczność. Rozwój prefabrykacji w budownictwie wiejskim jest uwarunkowany typizacją poszczególnych elementów budowlano-konstrukcyjnych. W związku z tym elementy typizowane podlegają zasadzie koordynacji wymiarowej.

Ekonomicznie uzasadnioną metodą jest taka typizacja, która pozwala na łatwe zastosowanie i wpasowanie w każdym budynku elementów prefabrykowanych. Dzięki temu można produkować te części i je magazynować. Pozwala to na rozwój budownictwa. Warto pamiętać jednak o tym, że typizacja elementów musi brać pod uwagę mnóstwo zagadnień, które zahaczają o kwestie konstrukcyjne czy technologii produkcji materiałów.

Skutki typizacji

Można wyróżnić skutki dodatnie i ujemne typizacji. Skutkami dodatnimi są skutki natury produkcyjnej. Dzięki nim umożliwiona jest realizacja głównego celu typizacji, którym jest racjonalizacja produkcji budowlanej.  Skutkiem ujemnym jest np. zawężenie możliwości projektowania w zakresie rozwiązań funkcjonalnych. Jest to tzw. sztywność projektowa, która występuje w każdej typizacji. Przedmioty stypizowane to są takie, które wybrano drogą selekcji. Zgodnie z aktualnym doświadczeniem część z nich spełnia w przybliżeniu rygorystyczne wymagania, które stawia się takim przedmiotom. Wszystkie skutki i ich wielkość zależą od stopnia typizacji, czyli od ostrości i szczegółowości ustaleń typizacyjnych.

W jaki sposób wybrać przedmioty typizacji? Przede wszystkim trzeba wybrać tak, żeby móc dążyć do przewidywania skutków typizacji. Można to zrobić opierając się o analizy, wskaźniki techniczno – ekonomiczne czy drogą porównań zastępczych bądź drogą domniemania.

W budownictwie wiejskim skutki, które wynikają z typizacji, powinno się analizować ze szczególną ostrożnością. Uzasadnia się to dwoma tendencjami.

Jedna z nich polega na tym, żeby wykorzystywać elementy typowe (testy 2021 uprawnienia). Kierunek rozwoju budownictwa wiejskiego widać wyraźnie w osiągnięciach:

– angielskich,

– holenderskich,

– wschodnioniemieckich,

– północnoamerykańskich,

– węgierskich,

– czeskich.

Korzystne rezultaty są szybko widoczne w momencie, kiedy:

– stosuje się prefabrykaty,

– prace budowlane są zmechanizowane,

– stosuje się nowe rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe w szerokim zakresie (podnosi to lekkość budynku).

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com