fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Różne rodzaje ław

Jeśli ława ma być z kamienia łamanego, wówczas na dnie wykopu kładzie się warstwę kamieni tak dużą i płaską, jak to możliwe, i wbija się je w ziemię. Oznacza to, że kamienie przyklejają się do podłoża. Nierówności między kamieniami od góry wypełnia się mniejszymi kamieniami lub tłuczniem, następnie całą warstwę wypełnia się zaprawą, następnie murowanie wykonuje się w zwykły sposób, ostrożnie wyrównując blat ławy. (uprawnienia budowlane kontakt)

Twardy grunt
Twardy grunt

Jeżeli ława ma być murowana z cegły, a podłoże jest mokre i plastyczne, dno wykopu należy zasypać gruboziarnistym piaskiem. Ceglany tłuczeń nie jest idealnym materiałem do tego, ponieważ rozkłada się pod wpływem zakwaszonej wody. Pierwszą warstwę cegły bez zaprawy układa się na wyrównanym dnie, a resztę na zaprawie. W przypadku gleb suchych i piaszczystych lub gliniastych podbudowa nie jest konieczna, ale dno wykopu należy uszczelnić ubiciem.

Jeśli grunt jest twardy, np. zwarta glina, a ława ma wyjść betonowa, wykop wykonuje się z pionowymi ścianami o tej samej szerokości co ława, a tę ostatnią betonuje się bezpośrednio w gruncie bez deskowań. (program egzaminu na uprawnienia)

Woda gruntowa

Wody gruntowe mogą powodować dużo trudności, jeśli poziom wód gruntowych jest wyższy niż dno wykopu. W zależności od warunków lokalnych stosuje się różne metody odprowadzania tej wody: drenaż z ujściem do kanałów, pompowanie ze studni zbiorczych powstałych w okolicy wykopu szeroko-przestrzennego, obniżanie poziomu wody poprzez filtrowanie studni lub igłofiltrów i tak dalej. (uprawnienia budowlane 2021)

Budując budynek bez podpiwniczenia, z całej powierzchni usuwa się 20-30 cm wierzchniej warstwy gleby, a rów fundamentowy ogranicza się tylko do miejsc, w których zostaną postawione ściany.

Wykopy budowalne należy zabezpieczyć przed spływem wód opadowych z przyległych terenów, przykładowo poprzez odprowadzających rowów, które zostały zrobione poza wykopem.

Efekty nieprawidłowego sypania

Jeżeli miejsce jest przypadkowo wykopane zbyt głęboko, nie należy go przykrywać spulchnioną ziemią, lecz zasypać piaskiem, starannie zagęścić cienkimi warstwami lub zalać betonem przed przystąpieniem do odpowiednich fundamentów. Konsekwencje niedostatecznego rozłożenia gleby w dwóch miejscach na całej ścianie to powstanie niebezpiecznego pęknięcia na skutek nierównomiernego osiadania. Pęknięcia na ławie, której dno jest wyrównane spulchnioną ziemią pośrodku. Ława jest ściśle osadzony po bokach – jej praca jest podobna do pracy z belką podpartą na jej końcach. (uprawnienia budowlane program)

Ławki betonowe są bardzo pożądane, bo beton z łatwością wyrównuje nierówności podłoża. Jeśli podłoże jest mokre i plastyczne, na dnie wykopu należy umieścić 5 cm podkład z zagęszczonego piasku, aby zapobiec mieszaniu się betonu z ziemią.

W przypadku ław żelbetowych na dnie wykopu kładzie się zwykle warstwę betonu o grubości 5-7 cm (np. 120 kg cementu na 1 m), aby zapewnić odpowiednie ułożenie wkładek stalowych.

Spulchnienie

Spulchnienie pokazuje procentowy wzrost objętości ziemi w stosunku do jej objętości w wykopie. To spulchnienie z czasem zanika, gdy grunt spokojnie osiada. Przy kategoryzacji ziemi patrząc na wykopy robione ręcznie odpowiedzialny jest sposób odspajania. Opis gruntu jest ważny, ale tylko orientacyjnie. Wykopy dzielimy na:

-jamiste, których szerokość i długość dna bądź średnicy wynosi do 1,5m, (akty prawne uprawnienia budowlane)

-szerokoprzestrzenne o szerokości dna ponad 1,5m, bez określania długości,

-wąsko-przestrzenne o szerokości dna maksymalnie do 1,5m, bez podania długości.

Praca wykonania wykopów nie jest zależna tylko od rodzaju gruntu i wykopy, ale też od odstępów i wysokości przerzucanej ziemi. Również znaczenie ma czy grunt jest suchy, nieprzesiąknięty wodą, likwidacji korzeni po karczowaniu lasu i wiele innych. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com