fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sposoby transportu mieszanki betonowej na budowach – pojemniki do transportu mieszanki

Pojemniki, które wykorzystuje się do transportu mieszanki betonowej są różne i pod kątem konstrukcji, i pod kątem wielkości (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne). Z reguły jest tak, że górna część pojemnika jest szeroka, a dolna węższa, w kształcie leja.

Pojemniki ładuje się z reguły poprzez część górną, która jest nieobudowana. Opróżnia się je otworem w dolnej części, który jest zamykany ręcznie odcinkowymi zasuwami. Zasuwy te są w kształcie jednej lub dwóch łupin. Pojemniki z mieszanką zawiesza się na haku żurawia. Do tego celu wykorzystuje się zawiesie łańcuchowe albo specjalne zaczepy montażowe.

Transport pompowy betonu

Na przeznaczenie pojemników wskazują:

– kształt pojemników,

– rozwiązania konstrukcyjne,

– kształt. 

Pojemniki wykorzystuje się z reguły do betonowania słupów czy ścian filarów. Dzięki temu, że rękaw jest elastyczny w dolnej części, zapewniona została możliwość dokładnego ułożenia mieszanki w deskowaniu, bez ryzyka rozsypywania jej na zewnątrz. W sytuacji, gdy dojdzie do niewielkich ruchów bocznych pojemnika (na skutek m.in. parcia wiatru czy manewrowania), nie ma niebezpieczeństwa, że pojemnik uderzy o deskowanie. Jest to spowodowane elastycznym rękawem, który może zminimalizować ewentualne oddziaływania dynamiczne (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane).

Pojemnik, który ma wysunięte boczne opróżniane wykorzystuje się do transportu mieszanki podczas:

– formowania wysokich słupów i ścian, kiedy zachodzi konieczność wprowadzania mieszanki betonowej z boku deskowania,

– robót remontowych (mieszankę można podawać przez zsyp, który znajduje się w otworze ściennym), a także do betonowania fundamentów, płyt stropowych.

Transport pompowy

Próby pompowego transportu mieszanki w obrębie placu budowy rozpoczęto na skutek wzrostu zapotrzebowania na beton towarowy i dostarczania dostarczaniem gotowej mieszanki betonowej na budowę. Do pierwszej próby przetłaczania mieszanki betonowej rurociągiem doszło w 1907 r. Przeprowadził ją G.A. Waysz w Niemczech. Niestety, była ona nieudana.

Pierwszą pompę do betonu, która działała mechanicznie, opatentowano w 1913 r. w Stanach Zjednoczonych. Dokonali tego C.A. Cornell i M. Kee. Wykorzystywano ją z sukcesem do transportu zapraw. W momencie, kiedy doszło do próby przetłaczania mieszanki betonowej, pompa ta była nieskuteczna. Spowodowane to było błędami konstrukcyjnymi oraz tym, że wykorzystywano mieszanki, które miały nieodpowiedni skład.

Wzrost zastosowania transportu pompowego mieszanki betonowej miał miejsce w 1953 r. Wówczas firma Torkret przedstawiła pierwszą pompę, która miała napęd hydrauliczny. W 1957 r. zmodernizowano ją, a nowa wersja została pokazana na targach w Hanowerze.

Aktualnie transport pompowy należy do najpowszechniejszym i najodpowiedniejszym pod względem technologicznym rodzajem transportu mieszanki betonowej (nauka do uprawnień budowlanych). Do podstawowych zalet stosowania transportu pompowego zalicza się:

– możliwość dotarcia w dowolne miejsce betonowanej konstrukcji,

– znaczny zasięg podawania w poziomie i w pionie,

– ciągłość betonowania,

– regulowana wydajność,

– korzystny wpływ na jakość beton – prawidłowo zaprojektowana mieszanka nie ulega segregacji,

– wzrost o kilka procent gęstość mieszanki, co skutkuje wzrostem wytrzymałości betonu nawet o 10%.

Nie należy przerywać z przyczyn technologicznych procesu pompowania.

Wydajność i zasięg transportu mieszanki betonowej jest zależny od:

– konstrukcji pompy,

– średnicy rurociągu,

– ciśnienia roboczego,

– konsystencji mieszanki (program egzamin uprawnienia 2021).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com