fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bez względu na to, gdzie masa betonowa będzie produkowana, powinno się ją dostarczyć na miejsce wbudowania jak najkrótszą drogą w jak najkrótszym czasie (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Podczas dostawy należy mieć na uwadze fakt, żeby nie doszło do rozsegregowania masy. Ważny jest również jak najkrótszy czas transportu, który liczy się od momentu dodania wody do kruszywa i cementu do początku wiązania cementu.

Zakłada się, że w normalnych warunkach atmosferycznych ten czas wynosi 2 godziny. W sytuacji, kiedy jest upalne lato czas ten się skraca i wynosi od 20 do 40 minut. W tym czasie masa betonowa powinna być:

– sporządzona,

– dostarczona,

– zagęszczona,

– górna powierzchnia nawierzchni powinna być wykończona.

Transport masy betonowej
Transport masy betonowej

Dodatkowo przy nawierzchniach dwuwarstwowych masę betonową górnej warstwy należy układać na zagęszczoną dolną warstwę nie później jak w czasie 45 min, licząc od początku sporządzania masy.

Wielkość zagęszczenia masy betonowej

Rozścielając masę betonową na warstwę dolną i górną powinno się zwrócić uwagę na jej późniejsze zagęszczenie. Z tego powodu grubość warstwy, która jest luźno ułożona powinna być większa od projektowanej grubości po zagęszczeniu.

Wielkość zagęszczenia masy betonowej zależy przede wszystkim od takich czynników jak:

– projektowana grubość warstwy betonu,

– sposób rozścielania,

– rodzaj masy betonowej.

W jaki sposób należy ustalać wielkość zagęszczenia masy betonowej? Metodą prób dla każdej budowy. Z tego powodu jej wielkość wynosi maksymalnie ok. 10% projektowanej grubości warstwy (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane).

Kontrola prowadnic

Kontrola stanu ułożenia prowadnic jest niezbędna w momencie, kiedy rozpoczyna się układanie masy betonowej warstwy dolnej. Kontrolując prowadnicę powinno się zwrócić przede wszystkim uwagę na:

– dokładność ułożenia prowadnic w planie i przekroju podłużnym,

– jakość połączeń poszczególnych ogniw między sobą i z podłożem,

– staranność oczyszczania prowadnic z ziemi i stężałego betonu,

– dokładność pokrycia olejem ściany od strony betonowanej płyty.

Następnym krokiem jest kontrola jakości wykonania podłoża nawierzchni. Powinno się wówczas usunąć wszystkie nierówności oraz uszkodzenia, które pojawiły się w ostatniej chwili. Chwilę przed układaniem masy betonowej podłoże powinno być zwilżone na co najmniej 5 cm. W sytuacji, kiedy papier jest warstwą izolacyjną, powinno się poprawić jego ułożenie.

Tak samo ważne jest to, żeby sprawdzić ustawienie wkładek w szczelinach dylatacyjnych. Najważniejszymi rzeczami do kontroli są:

– stan materiału wkładek, które mogły zostać uszkodzone,

– prawidłowość ułożenia wkładek w planie i pionie.

Podczas kontroli dyblowania powinno się zwrócić uwagę na:

– przepisowe odstępy,

– prawidłowość ustawienia w stosunku do powierzchni jezdni i do osi drogi,

– jakość podparcia,

– dokładność pokrycia części dybli asfaltem.

Kontrolując ogólne przygotowania do robót, powinno się zwrócić uwagę na:

– stan dróg dojazdowych dla dowozu materiałów,

– stan i ilość narzędzi, urządzeń oraz materiałów pomocniczych (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Rozścielanie masy

Proces rozścielania masy powinien rozpocząć się obłożeniem przekładek szczelin masą betonową. Nie ma tu znaczenia sposób układania. Obłożenie przekładek pomoże zabezpieczyć od wychylenia się z wcześniej ustalonego położenia.

Ręczne rozścielanie masy betonowej to proces, który polega na rozgarnięciu łopatami i grabiami masy betonowej, którą wcześniej wyładowano w określonym miejscu. Taką rozgarniętą masę betonową powinno się sprawdzić szablonem i następnie usunąć niedoskonałości. Podczas pracy belki równającej wykańczarki następuje ostateczne sprawdzenie.

Ręczne rozścielanie masy betonowej charakteryzuje się takimi wadami:

– wolny postęp robót,

– dużą pracochłonność,

– duże możliwości zanieczyszczenia masy betonowej,

– nierównomierne początkowe zagęszczanie masy betonowej na skutek chodzenia po niej.

Z tych względów ręczne rozścielanie masy należy ograniczyć do odosobnionych i pojedynczych przypadków. Idealnym przykładem jest np. sytuacja, kiedy ilości prac są niewielkie.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com